Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Lingvist


Svenskspråkig granskare/översättare CBG KONSULT & INFORM.. 29 April 2013 Svenskspråkig granskare/översättare
Energisamordnare Hylte kommun 11 February 2014 Energisamordnare
Sametinget 11 February 2014 Vik. Språkkonsulent
Sametinget 11 February 2014 Vik. Språkkonsulent
Master/magister i Fonetik el. ASV VERIFIED AB 24 February 2014 Master/magister i Fonetik el. ASV
Master/magister i Fonetik el. ASV VERIFIED AB 2 July 2014 Master/magister i Fonetik el. ASV
Lingvist VERIFIED AB 2 July 2014 Lingvist
Sametinget 31 March 2016 Sydsamisk språkkonsulent
Sametinget 1 September 2016 Språkkonsulent till Samiskt språkcentrum
Sametinget 13 December 2016 Språkkonsulenter till språkcentrum
Sametinget 18 January 2017 Språkkonsulent till språkcentrum
Sametinget 31 January 2017 Språkkonsulent till språkcentrum
Sametinget 7 February 2017 Språkkonsulent till språkcentrum
Forskningsassistent i lingvistik Uppsala universitet,.. 16 February 2017 Forskningsassistent i lingvistik
Handläggare till auktorisationsverksamheten Kammarkollegiet 13 March 2017 Handläggare till auktorisationsverksamheten
Senior forskningsingenjör vid SUBIC Stockholms universitet 13 June 2019 Senior forskningsingenjör vid SUBIC