Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Molekylärbiolog


Linnéuniversitetet 19 June 2013 PhD student for studies in Microbiology
Bioinformatiker i genomannotering Uppsala universitet 16 July 2013 Bioinformatiker i genomannotering
Postdoktor i genomikteknologi Uppsala universitet 17 July 2013 Postdoktor i genomikteknologi
ESS AB, European Spa.. 18 July 2013 Support Scientist - Macromolecular Crystallisation
Laboratorietekniker till innovativt företag Proffice Life Science AB 16 August 2013 Laboratorietekniker till innovativt företag
Forskare INSTITUTIONEN FÖR ME.. 30 August 2013 Forskare
FÖRSTE ASSISTENT/LABORATORIEASSISTENT Naturhistoriska riks.. 13 September 2013 FÖRSTE ASSISTENT/LABORATORIEASSISTENT
SKL söker forensikeraspirant Statens kriminaltekn.. 23 September 2013 SKL söker forensikeraspirant
NORDISKT GENRESURSCENTER 27 September 2013 Molecular Analyses of Genetic Resources
Postdoc/forskaringenjör i bioinformatik Sveriges lantbruksun.. 16 October 2013 Postdoc/forskaringenjör i bioinformatik
Molekylärbiolog Statens kriminaltekn.. 22 October 2013 Molekylärbiolog
BIOIMICS AB 1 November 2013 Research and development scientist
Postdoktor i Tumörcellsbiologi Lunds universitet, I.. 6 November 2013 Postdoktor i Tumörcellsbiologi
Postdoc i växtfysiologi (Stipendium) Sveriges lantbruksun.. 8 November 2013 Postdoc i växtfysiologi (Stipendium)
Landstinget i Värmla.. 18 November 2013 Molekylärbiolog, klinisk mikrobiologi, Karlstad
Biträdande forskare Lunds universitet, I.. 21 November 2013 Biträdande forskare
Produktspecialist / Säljare Proffice Life Science AB 22 November 2013 Produktspecialist / Säljare
Forskningsingenjör till Life Science-företag i Uppsala Proffice Life Science AB 28 November 2013 Forskningsingenjör till Life Science-företag i Uppsala
Cellular Assay Development Scientist with Cellular Reagent Skills Proffice Life Science AB 29 November 2013 Cellular Assay Development Scientist with Cellular Reagent Skills
Biträdande forskare Institutet för labor.. 12 December 2013 Biträdande forskare
Institutionen för ce.. 13 December 2013 Forskare i Strukturbiologi/biokemi
Cellular Assay Development Scientist at AstraZeneca Mölndal Proffice Life Science AB 16 December 2013 Cellular Assay Development Scientist at AstraZeneca Mölndal
Säljande konsultansvarig till Uppsala Proffice Life Science AB 20 December 2013 Säljande konsultansvarig till Uppsala
Molekylärbiolog Statens kriminaltekn.. 20 December 2013 Molekylärbiolog
Uppsala universitet,.. 21 January 2014 Fem (5) forskare på postdoktoral nivå
Uppsala universitet,.. 29 January 2014 Postdoktor i molekylär- och systembiologi
Umeå universitet 29 January 2014 Doktorand i växters cell och molekylärbiologi
Operativ tekniker - Research assistant Proffice Life Science AB 4 February 2014 Operativ tekniker - Research assistant
Uppsala universitet,.. 14 February 2014 Postdoktor i strukturbiologi
Research scientist in drug safety Proffice Life Science AB 20 February 2014 Research scientist in drug safety