Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Musiker, folkmusik


TOLFTA FÖRSAMLING 18 June 2013 Kyrkomusiker
Producent till Marinens Musikkår Försvarsmakten 26 June 2013 Producent till Marinens Musikkår
NBV Sydost söker studiecirkelledare inom musik NBV Sydost- Karlskrona 12 August 2013 NBV Sydost söker studiecirkelledare inom musik
PALM FÖRSKOLA AB 21 October 2013 Musiker/rytmikpedagog
PALM FÖRSKOLA AB 4 November 2013 Musiker/rytmikpedagog
Musiker på trumpet/kornett till Marinens Musikkår Försvarsmakten 26 November 2013 Musiker på trumpet/kornett till Marinens Musikkår
HIRABIDIDIAN, GEORGES 24 January 2014 Vi söker en orientalisk musikarrangör
Kävlinge kommun, Bil.. 18 February 2014 Feriearbetare, musik och dans till Kävlinge kommun!
FRIDLEVSTADS FÖRSAMLING 6 March 2014 Kantor/Kyrkomusiker
HIRABIDIDIAN, GEORGES 27 February 2015 Vi söker en orientalisk musikarrangör