Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Obduktionstekniker/Obduktionsassistent


Obduktionstekniker till Klinisk patologi i Malmö Region Skåne, Medici.. 1 September 2014 Obduktionstekniker till Klinisk patologi i Malmö
Obduktionstekniker Karolinska Universit.. 17 May 2016 Obduktionstekniker
Rättsmedicinsk assistent RÄTTSMEDICINSKA AVDE.. 14 June 2016 Rättsmedicinsk assistent
Obduktionstekniker Karolinska Universit.. 18 July 2016 Obduktionstekniker
Obduktionstekniker alternativt Undersköterska, vik Karolinska Universit.. 7 September 2016 Obduktionstekniker alternativt Undersköterska, vik
Obduktionstekniker, Falu lasarett Landstinget Dalarna 26 October 2016 Obduktionstekniker, Falu lasarett
Obduktionstekniker till Klinisk patologi i Lund Region Skåne, Medici.. 14 December 2016 Obduktionstekniker till Klinisk patologi i Lund
Bårhuspersonal Karolinska Universit.. 21 December 2016 Bårhuspersonal
Rättsmedicinsk assistent Rättsmedicinalverket 27 January 2017 Rättsmedicinsk assistent
Obduktionstekniker till Klinisk patologi i Lund Region Skåne, Medici.. 24 March 2017 Obduktionstekniker till Klinisk patologi i Lund
Obduktionstekniker till bårhuset i Solna Karolinska Universit.. 27 February 2019 Obduktionstekniker till bårhuset i Solna