Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Områdeschef, skogsbruk


Region Öst 5 July 2013 Distriktschef till Skånes distrikt
Södra Skog Region Öst 20 August 2013 Områdeschef
Södra Skog Region Öst 20 August 2013 Områdeschef
Södra Skog Region Syd 17 October 2013 Områdeschef
Södra Skog Region Syd 23 October 2013 Områdeschef
Södra Skog Region Syd 4 November 2013 Områdeschef
Länsstyrelsen i Kron.. 28 December 2016 Funktionschef
Södra Skog 26 April 2017 Områdeschef