Övriga universitets- och högskollärare lön 2020

Lönestatistik för Övriga universitets- och högskollärare visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2020.

Medellön för Övriga universitets- och högskollärare är 36400 per månad brutto.

Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 0,42% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 153 SEK för år 2020

Löneökning från 2014 till 2020

År Samtliga (SEK) Män (SEK) Kvinnor (SEK) Löneökning Män (SEK) Löneökning Kvinnor (SEK) Löneökning Samtliga (SEK)
2014 35900 36700 35100
2015 36600 37500 35700 800 600 700
2016 34450 35400 33500 -2100 -2200 -2150
2017 35100 36000 34200 600 700 650
2018 36400 37100 35700 1100 1500 1300
2019 (prognos) 36553 37255 35850 155 150 153
2020 (prognos) 36706 37412 36000 156 150 153

Vad gör en Övriga universitets- och högskollärare?

Lärare på universitet och högskolor kombinerar ofta sitt undervisande med forskning inom sitt område.

Lediga Jobb som Övriga universitets- och högskollärare

Just nu finns det 79st lediga jobb som Övriga universitets- och högskollärare.

De städer i Sverige med flest jobb som Övriga universitets- och högskollärare är Göteborg (19) Malmö (9) Lund (6) Linköping (6) Växjö (5) Kalmar (5) Gävle (4) Stockholm (4) Umeå (3) Uppsala (2)

Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Övriga universitets- och högskollärare.

Amanuens Omvårdnad

27 mars 2020

Universitetsadjunkt i allmänmedicin

Universitetsadjunkt i allmänmedicin

27 mars 2020

27 mars 2020

26 mars 2020

26 mars 2020

Universitetsadjunkt i retorik

Universitetsadjunkt i retorik

26 mars 2020

Månadslön Övriga universitets- och högskollärare