Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Parkchef


Parkchef Örebro läns landsting 20 June 2013 Parkchef
Enhetschef park Karlskrona kommun 18 December 2013 Enhetschef park
Enhetschef parkenheten Region Gotland, Park.. 28 April 2014 Enhetschef parkenheten
Parkchef Vetlanda kommun, Tek.. 3 June 2014 Parkchef
Enhetschef parkenheten Region Gotland, Park.. 26 August 2014 Enhetschef parkenheten
Gatu & Parkchef Unik Resurs i Sverige AB 8 April 2015 Gatu & Parkchef
Verksamhetschefer park- och naturavdelningen Eskilstuna kommun, S.. 24 April 2015 Verksamhetschefer park- och naturavdelningen
Chefer, park- och kustavdelningen, 100 % tillsvidare Falkenbergs kommun, .. 22 June 2015 Chefer, park- och kustavdelningen, 100 % tillsvidare
Parkchef Region Örebro län 14 May 2016 Parkchef
Falkenbergs Bostads AB 2 June 2016 Chef reparationsenheten
Samhällsbyggnadschef Proffice Sverige AB 29 August 2016 Samhällsbyggnadschef
Enhetschef parkdrift Stadsbyggnadsförvalt.. 13 October 2016 Enhetschef parkdrift
Stadsträdgårdsmästare - Parkchef Örebro Kommun 7 February 2017 Stadsträdgårdsmästare - Parkchef
Natur- och parkchef Karlstads kommun, Te.. 24 March 2017 Natur- och parkchef