Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Produktionsingenjör, gruv, metallurgi


Boliden Mineral AB, .. 11 October 2013 Produktionsingenjör till Blyverket på Rönnskär
Boliden Mineral AB/B.. 16 June 2014 Ingenjör - bergmekaniker
TNG Group AB 4 August 2015 Projektledare till Zinkgruvan Mining AB
ZINKGRUVAN MINING AK.. 16 August 2016 Gruvplaneringsingenjör till Zinkgruvan Mining AB
Drillmaster Rock Tools Sandvik AB 31 August 2016 Drillmaster Rock Tools
Produktspecialist Qtym AB 14 February 2017 Produktspecialist