Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Professor


Professor i visualisering Kungliga Tekniska Hö.. 26 June 2013 Professor i visualisering
Professor i Geodesi Kungliga Tekniska Hö.. 19 June 2013 Professor i Geodesi
Professor i Nationalekonomi Stockholms universitet 18 June 2013 Professor i Nationalekonomi
Professor i historia m inr mot medeltidshistoria Stockholms universitet 16 May 2013 Professor i historia m inr mot medeltidshistoria
Professor i matematik inriktning geometri Stockholms universitet 22 February 2013 Professor i matematik inriktning geometri
Professor i fjäderfäproduktion Sveriges lantbruksun.. 11 June 2013 Professor i fjäderfäproduktion
Professor i utbildningssociologi Uppsala universitet 11 June 2013 Professor i utbildningssociologi
Professor i Landskapsarkitektur Sveriges lantbruksun.. 19 May 2013 Professor i Landskapsarkitektur
Professor i markkemi Sveriges lantbruksun.. 17 May 2013 Professor i markkemi
Linnéuniversitetet 1 July 2013 Professor of silviculture
Linnéuniversitetet 1 July 2013 Professor in Forest Products
Göteborgs universite.. 31 May 2013 Professor i Barn- och ungdomsvetenskap
Institutionen för di.. 27 May 2013 Professor i didaktik
Professor textilt management, hållbart mode HÖGSKOLAN I BORÅS 25 March 2013 Professor textilt management, hållbart mode
Professor textildesign HÖGSKOLAN I BORÅS 12 March 2013 Professor textildesign
Professor i omvårdnad Högskolan Dalarna 28 June 2013 Professor i omvårdnad
Professor i idrotts- och hälsovetenskap Högskolan Dalarna 12 June 2013 Professor i idrotts- och hälsovetenskap
Professor i idrotts- och hälsovetenskap Högskolan Dalarna 11 June 2013 Professor i idrotts- och hälsovetenskap
POSTDOKTOR inom HÄLSA och LIVSSTIL Högskolan i Halmstad 3 July 2013 POSTDOKTOR inom HÄLSA och LIVSSTIL
Professor of Nursing Science (ORU 2.2.1-2121/2013) Örebro Universitet 7 August 2013 Professor of Nursing Science (ORU 2.2.1-2121/2013)
Professor i psykoneuroimmunologi Stockholms universitet 8 August 2013 Professor i psykoneuroimmunologi
Professor i kvantitativ fisk- och fiskeriekologi Sveriges lantbruksun.. 19 August 2013 Professor i kvantitativ fisk- och fiskeriekologi
Biträdande professor i Hållfasthetslära Linköpings Universitet 28 August 2013 Biträdande professor i Hållfasthetslära
Full Professor (chair) in Acoustics Chalmers Tekniska Hö.. 11 September 2013 Full Professor (chair) in Acoustics
Högskolan i Gävle söker en professor i socialt arbete Högskolan i Gävle 12 September 2013 Högskolan i Gävle söker en professor i socialt arbete
Professor i Palliativ vård ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA 16 September 2013 Professor i Palliativ vård
Professor i Teknisk mekanik Högskolan Väst 16 September 2013 Professor i Teknisk mekanik
Professor i nationalekonomi, inr makroekonomi Stockholms universitet 17 September 2013 Professor i nationalekonomi, inr makroekonomi
Umeå universitet 20 September 2013 Professor i psykiatri
Företagsekonomiska i.. 27 September 2013 Professor i företagsekonomi
Institutionen för ki.. 26 September 2013 Professor i brännskade- och intensivvård
Professor/Universitetslektor i elkraftsteknik Högskolan Väst 30 September 2013 Professor/Universitetslektor i elkraftsteknik
Professor i hematologi Linköpings Universitet 1 October 2013 Professor i hematologi
Högskolan i Skövde 4 October 2013 Professor i informationsteknologi