Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Professor


Professor i sociologi Stockholms universitet 13 June 2014 Professor i sociologi
Professor i nationalekonomi Stockholms universitet 13 June 2014 Professor i nationalekonomi
Uppsala universitet,.. 13 June 2014 Professor i kardiologi
Uppsala universitet,.. 13 June 2014 Professor i arbets- och miljömedicin
Umeå universitet 18 June 2014 Professor i samiska
Professor i sociologi Karlstads universite.. 24 June 2014 Professor i sociologi
Professor alt. lektor i materialvetenskap Högskolan Dalarna 24 June 2014 Professor alt. lektor i materialvetenskap
Professor i medicinsk sociologi, med inriktning Stockholms universitet 1 July 2014 Professor i medicinsk sociologi, med inriktning
Professor i folkhälsovetenskap, med inriktning m Stockholms universitet 1 July 2014 Professor i folkhälsovetenskap, med inriktning m
Högskolan Kristianstad 4 July 2014 Professor vårdvetenskap inr hälsa o livskvalitet
Högskolan Kristianstad 4 July 2014 Biträdande professor i folkhälsovetenskap
Professor in Mathematics/Applied Mathematics Karlstads universite.. 7 July 2014 Professor in Mathematics/Applied Mathematics
UU, Institutionen fö.. 10 July 2014 Professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik
Professor i pedagogik MÄLARDALENS HÖGSKOLA 15 July 2014 Professor i pedagogik
Professor i miljökommunikation Sveriges lantbruksun.. 15 August 2014 Professor i miljökommunikation
Professor i klinisk psykologi Worko AB 29 August 2014 Professor i klinisk psykologi
Högskolan Kristianstad 1 September 2014 Professor vårdvetenskap inr hälsa o livskvalitet
Umeå universitet 2 September 2014 Professor i rättsvetenskap
Professor i företagsekonomi, inriktning redovisning Högskolan i Gävle 27 February 2015 Professor i företagsekonomi, inriktning redovisning
Full Professor in Systems Engineering/Engineering Design Chalmers Tekniska Hö.. 4 March 2015 Full Professor in Systems Engineering/Engineering Design
Professor i musikvetenskap vid Musikhögskolan Örebro Universitet 4 March 2015 Professor i musikvetenskap vid Musikhögskolan
Professor i historia MITTUNIVERSITETET, R.. 6 March 2015 Professor i historia
Professor HÖGSKOLAN I BORÅS 13 March 2015 Professor
Uppsala universitet,.. 17 March 2015 Professor i geriatrik förenad
Uppsala universitet,.. 17 March 2015 Professor i barn- och ungdomsspykiatri
Professor i riskhantering och samhällssäkerhet Faculty of Engineeri.. 21 March 2015 Professor i riskhantering och samhällssäkerhet
Professor i växtgenomik och växtförädling Sveriges lantbruksun.. 27 March 2015 Professor i växtgenomik och växtförädling
Linnéuniversitetet 27 March 2015 Professor i maskinteknik
Professor i kulturgeografi Samhällsvetenskaplig.. 25 March 2015 Professor i kulturgeografi
Professor i lantbruksentomologi Sveriges lantbruksun.. 7 April 2015 Professor i lantbruksentomologi
Rektor till Handelshögskolan Umeå universitet, Sa.. 8 April 2015 Rektor till Handelshögskolan