Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Professor


Professor i svenska språket MITTUNIVERSITETET, R.. 27 April 2015 Professor i svenska språket
Professor i socialt arbete MITTUNIVERSITETET, R.. 27 April 2015 Professor i socialt arbete
Profesor i pedagogik MITTUNIVERSITETET, R.. 28 April 2015 Profesor i pedagogik
Professor i litteraturvetenskap MITTUNIVERSITETET, R.. 28 April 2015 Professor i litteraturvetenskap
Professor i maskinteknik Örebro Universitet 29 April 2015 Professor i maskinteknik
Professor i miljöanalys VTI, Statens väg- oc.. 21 May 2015 Professor i miljöanalys
Professor i idisslarmedicin Sveriges lantbruksun.. 2 June 2015 Professor i idisslarmedicin
Luleå tekniska unive.. 4 June 2015 Professor i Distribuerade Datorsystem
Guest professor in psychology HÄLSOHÖGSKOLAN I JÖN.. 11 June 2015 Guest professor in psychology
Professor i socialt arbete Karlstads universite.. 18 June 2015 Professor i socialt arbete
Professor i arbetshälsovetenskap Högskolan i Gävle 18 June 2015 Professor i arbetshälsovetenskap
Professor i landskapsarkitektur Sveriges lantbruksun.. 22 June 2015 Professor i landskapsarkitektur
Professor i landskapsarkitektur Sveriges lantbruksun.. 22 June 2015 Professor i landskapsarkitektur
Linnéuniversitetet 23 June 2015 Professor in business studies
Linnéuniversitetet 23 June 2015 Professor in business studies
Göteborgs universitet 25 June 2015 Professor i ortopedisk kirurgi ...
Professor i svenska språket Örebro Universitet 25 June 2015 Professor i svenska språket
Professor i historia Örebro Universitet 25 June 2015 Professor i historia
Professor i engelska Örebro Universitet 25 June 2015 Professor i engelska
Professor i teknisk vattenresurslära Faculty of Engineeri.. 29 June 2015 Professor i teknisk vattenresurslära
Full Professor (chair) in Maritime Human Factors Chalmers Tekniska Hö.. 30 June 2015 Full Professor (chair) in Maritime Human Factors
Professor i omvårdnad Karlstads universite.. 2 July 2015 Professor i omvårdnad
Professorial Appointments in Accounting Handelshögskolan i S.. 9 July 2015 Professorial Appointments in Accounting
Stockholms konstnärl.. 10 July 2015 Professor profilområdet Koncept & Komposition
Stockholms konstnärl.. 11 July 2015 Professor Konst, teknik, materialitet
Stockholms konstnärl.. 11 July 2015 Professor Plats, Händelse, Möte
Stockholms konstnärl.. 13 July 2015 Professor Plats, Händelse, Möte
Professor i Skogsteknologi Sveriges lantbruksun.. 11 August 2015 Professor i Skogsteknologi
Professor i biokemisk teknologi Kungliga Tekniska hö.. 17 August 2015 Professor i biokemisk teknologi
Göteborgs universitet 18 August 2015 Professor i Litterär gestaltning
Professor i socialt arbete HÄLSOHÖGSKOLAN I JÖN.. 18 April 2016 Professor i socialt arbete
Professor i Markvetenskap Sveriges lantbruksun.. 25 April 2016 Professor i Markvetenskap