Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Projekteringsingenjör, gruv och metallurgi


PSPartner 18 August 2014 Project Engineer to Sibelco Nordic
Boliden Mineral AB/B.. 26 August 2014 Senior Project Manager
Junior Ingenjör Clockwork Bemanning .. 26 July 2016 Junior Ingenjör
Projekteringsledare Berg VATTENFALL AB 5 September 2016 Projekteringsledare Berg