Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Sektionschef, offentlig förvaltning


Sektionschef Transportstyrelsen 26 October 2016 Sektionschef
Operativ enhetschef arbetsmarknad och utveckling Klippans kommun, Bar.. 28 October 2016 Operativ enhetschef arbetsmarknad och utveckling
Sektionschef alkohol- och tobaksskatt, Ludvika Skatteverket 1 November 2016 Sektionschef alkohol- och tobaksskatt, Ludvika
Sektionschef till Lundavägens korttidsenhet Malmö stad, SoFÖ avd.. 4 November 2016 Sektionschef till Lundavägens korttidsenhet
Enhetschef Dricksvattenlaboratorium Göteborgs stad., Kre.. 7 November 2016 Enhetschef Dricksvattenlaboratorium
Gruppchef Eskilstuna CSN, Eskilstuna/Lin.. 9 November 2016 Gruppchef Eskilstuna
Lessebo Kommun 10 November 2016 Chef till Arbetsmarknadsavdelningen
Lessebo Kommun 10 November 2016 Kanslichef
Sektionschef Arbetsförmedlingen 11 November 2016 Sektionschef
Sektionschef enheten Integration etablering Arbetsförmedlingen 14 November 2016 Sektionschef enheten Integration etablering
Bolagsverket, Företa.. 23 November 2016 Sektionschef Företagsregistreringsenheten
Sektionschef Ungdomssektionen Malmö stad, SoFÖ avd.. 25 November 2016 Sektionschef Ungdomssektionen
Projektledare till Socialfondsprojektet "Enkla jobb" Landskrona stad, Sta.. 28 November 2016 Projektledare till Socialfondsprojektet "Enkla jobb"
Enhetschef Socialförvaltningen,.. 6 December 2016 Enhetschef
Enhetschef Gävle Försäkringskassan 6 December 2016 Enhetschef Gävle
Enhetschef Bollnäs Försäkringskassan 6 December 2016 Enhetschef Bollnäs
Gruppchef Stöd/service, Polisområde Gävleborg, Gävle Polismyndigheten, Po.. 6 December 2016 Gruppchef Stöd/service, Polisområde Gävleborg, Gävle
Sektionschef inom LSS-bostäder Malmö stad, Avd LSS .. 8 December 2016 Sektionschef inom LSS-bostäder
Sektionschefer för grupp- och servicebostäder LSS enhet 3 Malmö stad, Avd LSS .. 8 December 2016 Sektionschefer för grupp- och servicebostäder LSS enhet 3
Trafikverket 9 December 2016 Sektionschef Trafikinformation Järnväg
Arbetsförmedlingen Uppsala söker sektionschef Arbetsförmedlingen 12 December 2016 Arbetsförmedlingen Uppsala söker sektionschef
Lokalvårdschef Gagnefs Kommun 16 December 2016 Lokalvårdschef
Översiktsplanerare i Nyköpings kommun Nyköpings kommun, Sa.. 21 December 2016 Översiktsplanerare i Nyköpings kommun
Chef för Livsmedelsenheten Nyköpings kommun, Sa.. 21 December 2016 Chef för Livsmedelsenheten
Chef för Plan- och Naturenheten Nyköpings kommun, Sa.. 21 December 2016 Chef för Plan- och Naturenheten
Chef för Mark- och exploateringsenheten Nyköpings kommun, Sa.. 21 December 2016 Chef för Mark- och exploateringsenheten
Sektionschef servicekontoret, Borlänge Skatteverket 21 December 2016 Sektionschef servicekontoret, Borlänge
Sektionschefer till verksamheten Ensamkommande barn Malmö stad, Avdelnin.. 22 December 2016 Sektionschefer till verksamheten Ensamkommande barn
Resurschef till vård och omsorg Malmö stad, SoFN avd.. 22 December 2016 Resurschef till vård och omsorg