Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Sjukhusfysiker


Sjukhusfysiker till strålbehandlingsenheten i Växjö Landstinget Kronober.. 2 October 2013 Sjukhusfysiker till strålbehandlingsenheten i Växjö
Sjukhusfysiker Landstinget i Kalmar län 15 October 2013 Sjukhusfysiker
Sjukhusfysiker till Radiofysikavdelningen i Östergötland Landstinget i Österg.. 7 November 2013 Sjukhusfysiker till Radiofysikavdelningen i Östergötland
Doctoral student position in PET Radiochemistry Karolinska Institute.. 8 November 2013 Doctoral student position in PET Radiochemistry
Sjukhusfysiker till Nuklearmedicinsk fysik i Lund Region Skåne, Skånes.. 15 November 2013 Sjukhusfysiker till Nuklearmedicinsk fysik i Lund
Sjukhusfysiker Karolinska Universit.. 2 December 2013 Sjukhusfysiker
Sjukhusfysiker Akademiska sjukhuset.. 13 December 2013 Sjukhusfysiker
Sjukhusfysiker Akademiska sjukhuset.. 16 December 2013 Sjukhusfysiker
1:e sjukhusfysiker/sjukhusfysiker Akademiska sjukhuset.. 19 December 2013 1:e sjukhusfysiker/sjukhusfysiker
Radiokemist till Nuklearmedicinsk fysik i Lund Region Skånes univer.. 17 January 2014 Radiokemist till Nuklearmedicinsk fysik i Lund
Sjukhusfysiker Avdelningen för sjukhusfysik Örebro läns landsting 27 February 2014 Sjukhusfysiker Avdelningen för sjukhusfysik
Sjukhusfysiker Landstinget i Jönköp.. 12 March 2014 Sjukhusfysiker
Blekingesjukhuset söker sjukhusfysiker Landstinget Blekinge 11 April 2014 Blekingesjukhuset söker sjukhusfysiker
Sjukhusfysiker till Strålbehandlingen Landstinget i Österg.. 8 May 2014 Sjukhusfysiker till Strålbehandlingen
Sjukhusfysiker till Strålbehandlingen Landstinget i Österg.. 14 May 2014 Sjukhusfysiker till Strålbehandlingen
Sjukhusfysiker Sahlgrenska Universi.. 15 May 2014 Sjukhusfysiker
Inspektör för tillsyn av sjukvården Strålsäkerhetsmyndig.. 27 May 2014 Inspektör för tillsyn av sjukvården
Sjukhusfysiker till Strålbehandlingen Landstinget i Österg.. 28 May 2014 Sjukhusfysiker till Strålbehandlingen
Sjukhusfysiker - röntgendiagnostik och nuklearmedicin Klinik för bild- och.. 16 June 2014 Sjukhusfysiker - röntgendiagnostik och nuklearmedicin
Sjukhusfysiker inom nuklearmedicin Karolinska Universit.. 15 July 2014 Sjukhusfysiker inom nuklearmedicin
Programledare strålsäkerhet Karolinska Universit.. 28 August 2014 Programledare strålsäkerhet
Sjukhusfysiker inom MR till VO Bild och funktion i Lund Region Skånes univer.. 29 August 2014 Sjukhusfysiker inom MR till VO Bild och funktion i Lund
Landstinget i Värmla.. 2 September 2014 Sjukhusfysiker, Centralsjukhuset i Karlstad
Sjukhusfysiker till Enheten för röntgen och MR-fysik i Lund Region Skåne, Skånes.. 13 March 2015 Sjukhusfysiker till Enheten för röntgen och MR-fysik i Lund
Doktorand medicinsk vetenskap med inriktning mot radiofysik Umeå universitet, Me.. 24 March 2015 Doktorand medicinsk vetenskap med inriktning mot radiofysik
Sjukhusfysiker till Avd för Sjukhusfysik Landstinget Västerno.. 29 April 2015 Sjukhusfysiker till Avd för Sjukhusfysik
Landstinget i Värmla.. 22 May 2015 Sjukhusfysiker, Centralsjukhuset i Karlstad
Dosplanerare till Enheten för strålbehandlingsfysik i Lund Region Skåne, Skånes.. 16 June 2015 Dosplanerare till Enheten för strålbehandlingsfysik i Lund
Sjukhusfysiker - röntgendiagnostik Region Kronoberg, Me.. 29 June 2015 Sjukhusfysiker - röntgendiagnostik
Förste forskningsingenjör Umeå universitet, Me.. 13 July 2015 Förste forskningsingenjör
Sjukhusfysiker till Blekingesjukhuset Landstinget Blekinge.. 20 August 2015 Sjukhusfysiker till Blekingesjukhuset
Sjukhusfysiker inom strålbehandling Region Örebro län 25 April 2016 Sjukhusfysiker inom strålbehandling
Sjukhusfysiker till strålbehandlingsmottagningen, Gävle Region Gävleborg, Di.. 10 May 2016 Sjukhusfysiker till strålbehandlingsmottagningen, Gävle