Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Sjukhuspräst


Sjukhuspräst Ersta sjukhus, vikariat Ersta diakoni, Ersta.. 15 November 2013 Sjukhuspräst Ersta sjukhus, vikariat
Präst Ersta kyrka Ersta diakoni, Ersta.. 30 April 2014 Präst Ersta kyrka
Präst till Ersta kyrka Ersta diakoni, Ersta.. 24 July 2019 Präst till Ersta kyrka