Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Sjukvårdstolk


KvalitetsTolk Sverige AB 1 June 2017 Medicinskt utbildad tolk i bosniska/serbiska/kroatiska
KvalitetsTolk Sverige AB 14 August 2017 Medicinskt utbildad tolk i bosniska/serbiska/kroatiska
KvalitetsTolk Sverige AB 14 August 2017 Medicinskt utbildad tolk i tigrinja samt svenska/engelska
KvalitetsTolk Sverige AB 14 August 2017 Medicinskt utbildad tolk i bulgariska samt svenska/engelska
KvalitetsTolk Sverige AB 14 August 2017 Medicinskt utbildad tolk i grekiska samt svenska/engelska