Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Skadebesiktningsman, försäkring


Besiktningstekniker Anticimex Anticimex AB 1 July 2013 Besiktningstekniker Anticimex
Skadeförebygg - inriktning VVS Dalarnas Försäkrings.. 26 August 2013 Skadeförebygg - inriktning VVS
Skadeförebyggare - inriktning villabesiktning Dalarnas Försäkrings.. 26 August 2013 Skadeförebyggare - inriktning villabesiktning
Skadereglerare, egendomsförsäkring Länsförsäkringar Väs.. 14 October 2013 Skadereglerare, egendomsförsäkring
Länsförsäkringar Vär.. 27 December 2013 Skadegruppchef