Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Skogsbruksforskare


Forskare Lunds universitet 26 June 2013 Forskare
STIFT SKOGSBRUKETS F.. 20 January 2014 Effektivare dataförsörjning i skogsbruket
Postdoktor i bioenergi Sveriges lantbruksun.. 14 July 2014 Postdoktor i bioenergi
Skogsstyrelsen 4 March 2015 Markspecialist till Skogsstyrelsen
Forskare i akvatisk landskapsanalys Sveriges lantbruksun.. 30 April 2015 Forskare i akvatisk landskapsanalys
STIFT SKOGSBRUKETS F.. 28 May 2015 Chef för frö-, fält och plantverksamheten
Biträdande universitetslektor i skoglig fjärranalys Sveriges lantbruksun.. 26 May 2016 Biträdande universitetslektor i skoglig fjärranalys
Forskare Sveriges lantbruksun.. 16 August 2016 Forskare
Analytiker, vikariat 6 månader Sveriges lantbruksun.. 27 September 2016 Analytiker, vikariat 6 månader
STIFT SKOGSBRUKETS F.. 25 October 2016 Skogforsk söker försökstekniker
Biträdande universitetslektor i skogsvårdsteknik Sveriges lantbruksun.. 17 November 2016 Biträdande universitetslektor i skogsvårdsteknik