Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Skotarförare, skogsbruk


Bil-/Traktorförare Tekniska kontoret 4 September 2013 Bil-/Traktorförare
Traktorförare/Gatuarbetare Tekniska kontoret 22 January 2014 Traktorförare/Gatuarbetare
Slam-/spolbilsförare Tekniska kontoret 22 January 2014 Slam-/spolbilsförare
Östmark Skogs AB 14 February 2014 Skotarförare, skogsbruk
RALLARN I NORR AB 4 April 2014 Skogsmaskin förare
Sveaskog 23 August 2014 Sveaskog söker skotarförare
Jks Avverkning & Ent.. 3 August 2015 Skotarförare
Petrus Skogstjänst AB 20 April 2016 Petrus Skogstjänst Söker Skotarförare