Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Sociolog


Postdoktor i Sociologi Lunds universitet 15 October 2013 Postdoktor i Sociologi
Forskningsassistent Stockholms universitet 3 December 2013 Forskningsassistent
Centralförbundet för.. 17 January 2014 Forskningsansvarig
Uppsala universitet,.. 7 March 2014 Tre anställningar som postdoktor i sociologi
Uppsala universitet,.. 16 April 2014 Postdoktor i matematisk sociologi
Handläggare -  folkhälsofunktionen Länsstyrelsen Gävleb.. 15 May 2014 Handläggare - folkhälsofunktionen
Arbetskonsulenter till Mjölby - Motala Arbetslivsresurs AR AB 18 March 2015 Arbetskonsulenter till Mjölby - Motala
Två anställningar som postdoktor i sociologi Samhällsvetenskaplig.. 3 May 2016 Två anställningar som postdoktor i sociologi
Handläggare för att utveckla skärgården Länsstyrelsen i Stoc.. 11 October 2016 Handläggare för att utveckla skärgården
Shoma AB 27 October 2016 Samordnare
Länsstyrelsen Västra.. 28 February 2017 Samordnare av brottsförebyggande arbete
Länsstyrelsen Väster.. 9 March 2017 Samordnare av brottsförebyggande arbete
Skolekonom/School Economist IESTäby Internationella Enge.. 13 August 2018 Skolekonom/School Economist IESTäby