Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Specialistofficer, armén


Kvartermästare till kompaniledning Telekrigkompani Försvarsmakten 11 September 2013 Kvartermästare till kompaniledning Telekrigkompani
Systemdriftledare teknisk signalspaning Försvarsmakten 11 September 2013 Systemdriftledare teknisk signalspaning
Sektionschef till Försvarsmakten Logistik Försvarsmakten 10 October 2013 Sektionschef till Försvarsmakten Logistik
Chef teknisk detalj Karlsborg Försvarsmakten 9 January 2014 Chef teknisk detalj Karlsborg
Signalspaningsoperatör Försvarsmakten 24 March 2014 Signalspaningsoperatör
LNO ASIFU Bn HQ/AFC/Liaison Försvarsmakten 7 May 2014 LNO ASIFU Bn HQ/AFC/Liaison
Mali, ASIFU Bn HQ/Produktion Bildtolk Försvarsmakten 7 May 2014 Mali, ASIFU Bn HQ/Produktion Bildtolk
Biträdande säkerhetschef, LedR Försvarsmakten 11 May 2016 Biträdande säkerhetschef, LedR
Specialistofficer inriktning försörjning Försvarsmakten 17 May 2016 Specialistofficer inriktning försörjning
Ing 2 söker Hundgruppchef, OR 6 Försvarsmakten 2 June 2016 Ing 2 söker Hundgruppchef, OR 6
Instruktör markstrid (OR 7) Försvarsmakten 14 June 2016 Instruktör markstrid (OR 7)
Sektionschef Försvarsmakten 23 June 2016 Sektionschef