Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Stiftsadjunkt


Vill du bli stiftsprost i Göteborg? Göteborgs stift 12 March 2014 Vill du bli stiftsprost i Göteborg?
Göteborgs stiftskansli 25 February 2015 Vi söker en stiftsadjunkt
Stiftsprost Västerås Stift 18 June 2015 Stiftsprost
VÄXJÖ STIFT 13 September 2016 Stiftsadjunkt vid Själavårdscentrum
Stiftsadjunkt gudstjänstfrågor Västerås Stift 19 October 2016 Stiftsadjunkt gudstjänstfrågor
STIFTSKANSLIET 12 April 2017 Stiftsadjunkt för barn och unga