Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Teologisk forskare


Postdoktor i nyateism Uppsala universitet 16 July 2013 Postdoktor i nyateism
Teologiska institutionen 21 November 2013 Postdoktor i Gamla testamentets/Hebreiska bibelns exegetik
Teologiska institutionen 4 December 2013 Postdoktor i nyateism
Svenska kyrkan kansli 9 December 2013 Forskare
Doktorander i religionshistoria Lunds universitet 3 February 2014 Doktorander i religionshistoria
Svenska Kyrkan Örebro 12 March 2015 Strateg för möten över gränser
Svenska kyrkan kansli 21 December 2016 Forskare, visstid
Svenska kyrkan kansli 16 January 2017 Två forskare
Postdoktor i rasismforskning Uppsala universitet,.. 17 February 2017 Postdoktor i rasismforskning
Forskare i rasismforskning, med inriktning mot afrofobi Uppsala universitet,.. 17 February 2017 Forskare i rasismforskning, med inriktning mot afrofobi