Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Trafikledare, spårburen trafik


TNG Group AB 27 May 2014 Leveransledare till Green Cargo
TNG Group AB 13 June 2014 Leveransledare till Green Cargo
Trafikverket 27 February 2015 Trafikledare
Trafikverket 27 March 2015 Trafikledare
Trafikverket 26 June 2015 Trafikledare, ett antal
Trafikverket 18 May 2016 Trafikledare (ett flertal)
Trafikverket 7 August 2016 Trafikledare
Trafikverket 1 September 2016 Trafikledare
Trafikverket 2 September 2016 Trafikledare
Trafikverket 5 September 2016 Trafikledare
Trafikverket 20 September 2016 Trafikledare (ett flertal)
Trafikverket 16 January 2017 Trafikledare
Trafikverket 23 January 2017 Trafikledare
Trafikverket 27 January 2017 Trafikledare
Trafikledare/adminstratörer till spännande uppdrag OnepartnerGroup Jönk.. 6 March 2017 Trafikledare/adminstratörer till spännande uppdrag
SJ söker Trafiksamordnare SJ AB Division Trafi.. 3 July 2017 SJ söker Trafiksamordnare
MTR Stockholm 2 August 2018 Driftledare Fordon/Underhållsberedare
Trafikverket 10 August 2018 Trafikledare, järnväg
MTR Stockholm 1 December 2018 Driftledare timanställning - MTR Express
Trafikverket 4 February 2019 Trafikverket söker framtidens trafikledare
Trafikverket 22 February 2019 Trafikverket söker framtidens trafikledare
MTR Stockholm 14 May 2019 Driftledare Fordon till Emtrain