Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Universitets- och högskoleadjunkt


Universitetsadjunkt i Byggteknik Högskolan Dalarna 23 October 2013 Universitetsadjunkt i Byggteknik
Umeå universitet 23 October 2013 Doktorand i medicinsk vetenskap, omvårdnad
Lektor eller adjunkt i energi och miljöteknik Högskolan Dalarna 24 October 2013 Lektor eller adjunkt i energi och miljöteknik
Universitetsadjunkt i industriell ekonomi HÖGSKOLAN I BORÅS 25 October 2013 Universitetsadjunkt i industriell ekonomi
Institutionen för li.. 28 October 2013 Universitetsadjunkt i kinesiska
Universitetsadjunkt inom Informatik Linköpings Universitet 30 October 2013 Universitetsadjunkt inom Informatik
Umeå universitet 31 October 2013 Doktorand i matematisk statistik
Umeå universitet 30 October 2013 Två postdoktorer
Umeå universitet 1 November 2013 Doktorand i marin mikrobiell ekologi
Umeå universitet 1 November 2013 Doktorand i medicinsk vetenskap, omvårdnad
Högskolan i Skövde 4 November 2013 Adjunkt i medier, estetik och berättande
Universitetsadjunkt i arabiska Högskolan Dalarna 5 November 2013 Universitetsadjunkt i arabiska
Umeå universitet 5 November 2013 Postdoktor inr. digital didaktik, IT och lärande
Doktorand - energisystem Högskolan i Gävle 6 November 2013 Doktorand - energisystem
Umeå universitet 6 November 2013 Doktorand i experimentell fysik inrikt. Nanotek.
Universitetsadjunkt i omvårdnad HÄLSOHÖGSKOLAN I JÖN.. 7 November 2013 Universitetsadjunkt i omvårdnad
Universitetsadjunkt i vårdvetenskap Högskolan Väst 7 November 2013 Universitetsadjunkt i vårdvetenskap
Doctoral student Marie Curie HÖGSKOLAN I BORÅS 8 November 2013 Doctoral student Marie Curie
Högskolan i Skövde 8 November 2013 Adjunkt i biomedicin
Umeå universitet 7 November 2013 Vikarierande universitetsadjunkt i journalistik
Umeå universitet 7 November 2013 Universitetsadjunkt i omvårdnad, 100%
Adjungerad adjunkt Stockholms universitet 11 November 2013 Adjungerad adjunkt
Högskolan Kristianstad 11 November 2013 Universitetsadjunkt i svenska med didaktisk inriktning
Högskolan Kristianstad 11 November 2013 Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap
Doktorand i Geobiosfärsvetenskap Naturvetenskapliga f.. 11 November 2013 Doktorand i Geobiosfärsvetenskap
Umeå universitet 11 November 2013 Postdoktor (2 år) i växters evolutionsgenomik
Göteborgs universitet 12 November 2013 Universitetsadjunkt/universitetslektor
Doktorand i psykologi (avslutning lic.) Karlstads universite.. 12 November 2013 Doktorand i psykologi (avslutning lic.)
Universitetslektor/adjunkt i socialt arbete Örebro Universitet 15 November 2013 Universitetslektor/adjunkt i socialt arbete
Universitetslektor/adjunkt i socialt arbete Örebro Universitet 15 November 2013 Universitetslektor/adjunkt i socialt arbete
Umeå universitet 15 November 2013 Universitetsadjunkt/adjungerande univ.adjunkter
Umeå universitet 15 November 2013 Doktorand i robotik
Doktorand, licentiat, i tema Teknik och social.. Linköpings Universitet 18 November 2013 Doktorand, licentiat, i tema Teknik och social..
Doktorandtjänst inom hälsa och vårdvetenskap HÄLSOHÖGSKOLAN I JÖN.. 18 November 2013 Doktorandtjänst inom hälsa och vårdvetenskap
Universitetsadjunkt i matematik MÄLARDALENS HÖGSKOLA 18 November 2013 Universitetsadjunkt i matematik
1-2 Universitetsadjunkter i engelska Högskolan i Gävle 18 November 2013 1-2 Universitetsadjunkter i engelska
Doktorand i datavetenskap Örebro Universitet 19 November 2013 Doktorand i datavetenskap
Doktorand i datavetenskap Örebro Universitet 19 November 2013 Doktorand i datavetenskap