Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Universitets- och högskolelektor


Biträdande lektor i medicinsk bildbehandling Kungliga Tekniska Hö.. 26 June 2013 Biträdande lektor i medicinsk bildbehandling
Högskolelektor i omvårdnadsvetenskap Röda Korsets Högskola 26 June 2013 Högskolelektor i omvårdnadsvetenskap
Högskolelektor i omvårdnadsvetenskap/Psykiatri Röda Korsets Högskola 26 June 2013 Högskolelektor i omvårdnadsvetenskap/Psykiatri
Universitetslektor i didaktik Stockholms universitet 25 June 2013 Universitetslektor i didaktik
Universitetslektor i industriell ekonomi Kungliga Tekniska Hö.. 25 June 2013 Universitetslektor i industriell ekonomi
Lektor i Urbana och Regionala Studier Kungliga Tekniska Hö.. 25 June 2013 Lektor i Urbana och Regionala Studier
Lektor i medicinsk proteinteknologi Kungliga Tekniska Hö.. 20 June 2013 Lektor i medicinsk proteinteknologi
Biträdande lektor i tillämpad fysik Kungliga Tekniska Hö.. 18 June 2013 Biträdande lektor i tillämpad fysik
Universitetslektor exp. atom- och molekylfysik Stockholms universitet 17 June 2013 Universitetslektor exp. atom- och molekylfysik
Biträdande lektor i mikrobiell bioenergiproduktion Kungliga Tekniska Hö.. 17 June 2013 Biträdande lektor i mikrobiell bioenergiproduktion
Lektor i Urbana och Regionala Studier Kungliga Tekniska Hö.. 17 June 2013 Lektor i Urbana och Regionala Studier
Lektor i Medieteknik Kungliga Tekniska Hö.. 17 June 2013 Lektor i Medieteknik
Lektor i matematik Kungliga Tekniska Hö.. 14 June 2013 Lektor i matematik
Lektorer i juridik, med inriktning på offentlig rätt Södertörns högskola 13 June 2013 Lektorer i juridik, med inriktning på offentlig rätt
Lektor i nationalekonomi, 75-100 % Södertörns högskola 13 June 2013 Lektor i nationalekonomi, 75-100 %
Lektor i estetik Södertörns högskola 13 June 2013 Lektor i estetik
Lektor i arbets- och organisationspsykologi Södertörns högskola 4 June 2013 Lektor i arbets- och organisationspsykologi
Universitetslektor i pedagogik Stockholms universitet 31 May 2013 Universitetslektor i pedagogik
Universitetslektor i pedagogik Stockholms universitet 31 May 2013 Universitetslektor i pedagogik
Universitetslektor i pedagogik Stockholms universitet 31 May 2013 Universitetslektor i pedagogik
Universitetslektor i pedagogik Stockholms universitet 31 May 2013 Universitetslektor i pedagogik
Universitetslektor i statistik Stockholms universitet 31 May 2013 Universitetslektor i statistik
Lektor i idéhistoria Södertörns högskola 22 May 2013 Lektor i idéhistoria
Universitetslektor i nationalekonomi Stockholms universitet 21 May 2013 Universitetslektor i nationalekonomi
Universitetslektor i straffrätt Stockholms universitet 7 May 2013 Universitetslektor i straffrätt
Universitetslektor i Smådjursmedicin Sveriges lantbruksun.. 26 June 2013 Universitetslektor i Smådjursmedicin
Universitetslektor i keltiska språk Uppsala universitet 25 June 2013 Universitetslektor i keltiska språk
Universitetslektor i biologi Uppsala universitet 25 June 2013 Universitetslektor i biologi
Universitetslektor i tyska Uppsala universitet 28 May 2013 Universitetslektor i tyska
Universitetslektor i förvaltningsrätt Uppsala universitet 28 May 2013 Universitetslektor i förvaltningsrätt
Junior universitetslektor i informatik Linköpings Universitet 27 May 2013 Junior universitetslektor i informatik
Junior universitetslektor i affärsrätt Linköpings Universitet 15 May 2013 Junior universitetslektor i affärsrätt
Linnéuniversitetet 1 July 2013 Associate professor in Forest Products