Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Växthusodling, förman


Växthusförman Skurups kommun, Arbe.. 3 February 2014 Växthusförman
Henriksson Karl-Johan 9 May 2014 Tärdgårdarbetare
Växthusarbetare med odlingsansvar Kristianstads kommun 1 December 2016 Växthusarbetare med odlingsansvar