Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Verksamhetsarkitekt


Myndigheten för samh.. 7 March 2014 Verksamhetsarkitekt
Ledande arkitekt och chef till Tema i Stockholm SCANDINAVIAN INTERNE.. 16 June 2015 Ledande arkitekt och chef till Tema i Stockholm
Projektledare inom Verksamhetsutveckling AB HELSINGBORGSHEM 24 July 2015 Projektledare inom Verksamhetsutveckling
Processutvecklare NCC 5 August 2015 Processutvecklare
Verksamhetsutvecklare näringspolitik Jönköpings län Lantbrukarnas Riksfö.. 18 April 2016 Verksamhetsutvecklare näringspolitik Jönköpings län
Verksamhetsarkitekt, Gävle LANTMÄTERIET 16 May 2016 Verksamhetsarkitekt, Gävle
Skolverket 18 July 2016 Skolverket söker en kvalitetsansvarig
Verksamhetsarkitekt till SCB Statistiska centralb.. 15 September 2016 Verksamhetsarkitekt till SCB
Myndigheten för samh.. 6 October 2016 Informationsarkitekt
Bolagsverket, Utveck.. 29 November 2016 Verksamhetsarkitekt
Verksamhetsarkitekt Transportstyrelsen 7 December 2016 Verksamhetsarkitekt
Bolagsverket, Utveck.. 15 December 2016 Verksamhetsarkitekt
Specialist Fortifikatorisk design Fortifikationsverket 10 April 2017 Specialist Fortifikatorisk design
Verksamhetsarkitekt Business Intelligence Stockholm Försäkringskassan 26 May 2017 Verksamhetsarkitekt Business Intelligence Stockholm
Kentor IT 15 December 2017 Affärskonsult / Verksamhetsarkitekt
Informationsarkitekt, Solna Skatteverket 3 January 2018 Informationsarkitekt, Solna
Verksamhetsarkitekt till SCB Statistiska centralbyrån 9 August 2018 Verksamhetsarkitekt till SCB
Informationsarkitekt, Solna Skatteverket 2 October 2018 Informationsarkitekt, Solna
Informationsarkitekt, Solna Skatteverket 22 October 2018 Informationsarkitekt, Solna