Arbetslivsinstitutet.se

Yrke: Verksjurist


Verksjurist, vikariat Statens institutions.. 18 June 2013 Verksjurist, vikariat
Jurist Polismyndigheten i S.. 13 August 2013 Jurist
Verksjurist Riksantikvarieämbetet 19 August 2013 Verksjurist
Arbetsgivarverket söker verksjurist Arbetsgivarverket 29 August 2013 Arbetsgivarverket söker verksjurist
Trafikverket 2 September 2013 Verksjurist förvaltningsrätt
Trafikverket 2 September 2013 Verksjurist skadeståndskrav
Skogsavdelningen 6 September 2013 Jurist
Brottsförebyggande r.. 8 October 2013 Forskningsassistent/jurist till Brå
Rättsvårdsexpert - Internationella ärenden Kriminalvården, HK K.. 15 October 2013 Rättsvårdsexpert - Internationella ärenden
Myndigheten för samh.. 30 October 2013 Myndighetsjurist
Myndigheten för samh.. 25 November 2013 Myndighetsjurist
Verksjurist Kriminalvården, HK R.. 27 January 2014 Verksjurist
Verksjurist Kustbevakningen, Ver.. 31 January 2014 Verksjurist
Lotteriinspektionen 10 February 2014 Lotteriinspektionen söker en JURIST
DOKTORAND FÖR AVLÄGGANDE AV JURIS DOKTORSEXAMEN LU Innovation System AB 11 February 2014 DOKTORAND FÖR AVLÄGGANDE AV JURIS DOKTORSEXAMEN
Verksjurist Konsumentverket 14 February 2014 Verksjurist
Jurist Brottsoffermyndigheten 3 March 2014 Jurist
Statens tjänstepensi.. 16 April 2014 Jurist
Tillväxtverket 27 May 2014 Tillväxtverket söker Chefsjurist
Verksjurister Försäkringskassan 18 August 2014 Verksjurister
Jurist Myndigheten för dela.. 25 August 2014 Jurist
Jurist Myndigheten för dela.. 3 September 2014 Jurist
Jurister till utbetalningsfunktionen Jordbruksverket, Utb.. 23 February 2015 Jurister till utbetalningsfunktionen
Trafikverket 25 February 2015 Verksjurist civilrätt, vikariat
Statens tjänstepensi.. 16 March 2015 Sommarnotarie
Verksjurist, Visby Riksantikvarieämbetet 17 March 2015 Verksjurist, Visby
Trafikverket 7 April 2015 Verksjurist skadeståndsrätt
Trafikverket 7 April 2015 Verksjurist civilrätt, vikariat
Tandvårds- och läkem.. 9 April 2015 Jurist, tidsbegränsad anställning
Läkemedelsverket 17 April 2015 Verksjurist
Avdelningsjurist Boverket, Verksamhet.. 26 May 2015 Avdelningsjurist
Jurister Transportstyrelsen 2 June 2015 Jurister
Jurist Boverket, Plan och Bygg 4 June 2015 Jurist
Verksjurist Kriminalvården, A/H .. 1 July 2015 Verksjurist
Expeditionschef Regeringskansliet 2 July 2015 Expeditionschef
Verksjurist Kustbevakningen, Ver.. 20 August 2015 Verksjurist
Trafikverket 6 April 2016 Verksjurist skadeståndsrätt