AVONOVA SVERIGE AB

Just nu finns det 185st lediga jobb på företaget AVONOVA SVERIGE AB.

Kontaktpersoner på AVONOVA SVERIGE AB

Birgitta Albinsson/HR-chef
0703-31 08 98
Daniel Frisk/CFO
0725-70 07 10
Verksamhetschef Adam Löfving
076 – 307 45 84, adam.lofving@avonova.se
HR-controller Jens Odén
0722-10 07 15, jens.oden@avonova.se
Verksamhetschef Adam Löfving
076-307 45 84, adam.lofving@avonova.se
Regionchef Susanne Svensson
0765-341 206, susanne.svensson@avonova.se
Affärsenhetschef Liisa Karlsson
Tel 0705-15 08 88, liisa.karlsson@avonova.se
Regionchef Iréne Holmberg
Tel 031-704 54 52, irene.holmberg@avonova.se
Affärsenhetschef Jennie Stensby
0303-662 65, jennie.stensby@avonova.se
Regionchef Anders Uhlin
0730-47 77 36, anders.uhlin@avonova.se
Christin Elofsson Arons, verksamhetschef
0243-58 32 15, christin.elofsson@avonova.se
Margareta Lindgren, enhetschef
0243-58 32 14, margareta.lindgren@avonov.se
Verksamhetschef Christina Engsander
070-318 36 30, christina.engsander@pvg.dll.se
Regionchef Carina Lundmark Ågren
0730-50 80 40, carina.lundmark@avonova.se
Affärsenhetschef Susanne Kumlin
019-21 95 67, susanne.kumlin@avonova.se
Regionchef Ingela Lundin
0702-89 57 89, ingela.lundin@avonova.se
Affärsenhetschef/ergonom Lisbeth Olofsson
0703-56 44 90, lisbeth.olofsson@avonova.se
Processchef Peter Tigerberg
0761-35 28 11, peter.tigerberg@avonova.se
Regionchef Johan Cederfjäll
040-607 27 78, johan.cederfjall@avonova.se
HR-chef Birgitta Albinsson
0703-31 08 98, birgitta.albinsson@avonova.se

Besöksadress

FABRIKSGATAN 4
LIDKÖPING

Postadress

FABRIKSGATAN 4
LIDKÖPING, 53130