Helsingborgs stad, Skol- och fritidsförvaltningen Elevhälsan

Just nu finns det 33st lediga jobb på företaget Helsingborgs stad, Skol- och fritidsförvaltningen Elevhälsan.

Legitimerad psykolog till Elevhälsan

Legitimerad psykolog till Elevhälsan

21 februari 2020

Skolkurator sökes till Elevhälsan

18 april 2017

Enhetschef till Elevhälsan

28 mars 2017

Enhetschef till Elevhälsan

15 mars 2017

Skolkurator sökes till Elevhälsan

20 februari 2017

30 januari 2017

Elevhälsan söker hörselpedagog

16 december 2016

Psykolog till Elevhälsan

8 december 2016

Skolkurator till Elevhälsan

8 december 2016

Psykolog till Elevhälsan

24 november 2016

Kontaktpersoner på Helsingborgs stad, Skol- och fritidsförvaltningen Elevhälsan

Chef Elevhälsan Ann Christin Cederquist
042-106955
Bitr Chef Madeleine Melander
042-106157
SACO Åsa Maasing
042-103718
bitr. Chef Elevhälsan Eva Koltai Arthursson
0732-31 15 78
Specialpedagog Karin Klitte

Psykolog Åsa Maasing

Psykolog Fredrik Borgman

bitr.Chef Elevhälsan Susanne Sylvan
042-10 34 38
Torgny Öhrn
042-105749
Psykolog Annika Dellholm
0732-311010
Särskolesamordnare Karin Stenberg
0702156172
Familjehemsavdelningen Gunilla Nilsson
042-106434
Enhetschef Elevhälsan/ Verksamhetschef enligt HSL Susanne Sylvan
042-103438
Enhetschef Elevhälsan Eva Koltai Arthursson
042-103437
Enhetschef Pia Sointio
042-10 52 97 / 072-974 78 16
Enhetschef Elevhälsan Eva Koltai Arthursson

Enhetschef Elevhälsan Madeleine Melander
042-10 61 57
Enhetschef Elevhälsan Pia Sointio
042-10 52 97 / 0729-74 78 16
Chef Elevhälsan Ann Christin Cederquist

Besöksadress

Östra Allén 16
None

Postadress

HELSINGBORG
HELSINGBORG, 25189