1 Behandlingspedagog till Kiladalens norra skola Bergshammar

1 Behandlingspedagog till Kiladalens norra skola Bergshammar

Arbetsbeskrivning

Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare. Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice. Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Kiladalens skolområde har ca 480 elever i förskoleklass – åk 6. I området ingår Kiladalens norra skolor Svalsta och Bergshammar samt Kiladalens södra skolor Jönåker och Ålberga. Skolorna är mitt inne i ett spännande utvecklingsarbete med fokus på digitalisering, förhållningssätt och lärmiljöer. Sammanlagt är vi ca 90 personer som jobbar inom skolområdet.

Kiladalens norra skola Bergshammar är en kommunal grundskola, belägen ca 6 km från Nyköping i samhället Bergshammar. Skolan består av en huvudbyggnad med idrottshall och en paviljong samt en skolgård runtom hela skolan med bland annat en konstgräsplan och ett litet naturområde.

Skolan är en F-6 skola med ca 115 elever. Skolan har också en skolskog där fina möjligheter erbjuds till utomhuspedagogik samt andra lekaktiviteter


ARBETSUPPGIFTER
Kiladalens norra skola Bergshammar söker en behandlingspedagog som brinner för att göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Din uppgift är att stödja och följa eleverna under hela skoldagen samt på fritidshemmet. Fokus för ditt stöd kommer delas för två olika elevbehov, dels mot elev i behov av anpassningar och stöd i sociala och interaktiva situationer, där verktyg som skapar trygghet, tydlighet och struktur är viktiga att behärska, samt mot elev med behov av specifika anpassningar kring matintag. För att stödet ska tas emot av- och fungera för eleverna behöver ett förtroendefullt och relationsskapande förhållningssätt byggas mellan dig och eleverna samt tillsammans med dess vårdnadshavare. Utifrån din relationsbaserade bas som behandlingspedagog blir du en nyckelperson i arbetet med att anpassa en helhet för elevernas hela dag och tillsammans med mentor och fritidspedagog se till så att eleverna lyckas utifrån elevernas förutsättningar och förmågor.

Struktur och tydlighet är grunden för din och elevernas gemensamma förutsättningar att lyckas och du förväntas lotsa, påminna och stå kvar i alla sammanhang.
Du ingår i ett arbetslag och ska tillsammans med dem planera, utvärdera och utveckla arbetet utifrån våra styrdokument. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser.

I tjänsten arbetar du i skolan och fritidshemsverksamheten.
Du ser till barnens behov och intressen och stödjer dem i deras utveckling såväl intellektuellt som socialt.
Du jobbar nära eleven, dess vårdnadshavare och i nära samarbete med övrig personal. Du är förtrogen med lågaffektivt bemötande. Du är kreativ, vågar tänka nytt och drivs av att utveckla barn och ungas talanger. Du har förmåga att samarbeta i team.


KVALIFIKATIONER
Du har framför allt ett lågaffektivt förhållningssätt och bemötande med fokus på individen du stödjer. Du är tydlig, strukturerad och hållfast. Du är kreativ och har förmågan att kunna ge eleverna andra sätt att problemlösa både i ämnen och i det sociala. Du har en god förmåga att skapa intressanta situationer, både under lektioner och på raster. Du inkluderar gärna fler elever i sociala aktiviteter än bara de du stödjer. Du har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd och du har erfarenhet av inkluderande lärmiljöer och stödjande strukturer. För att lyckas i rollen och i arbetet "en skola för alla", ser du samverkan med andra som en självklarhet
Du är flexibel, framåt och har alltid eleverna i fokus. Du har en vilja att samarbeta i arbetslag och ser möjligheter före svårigheter. Ett positivt förhållningssätt är något vi värderar högt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Erfarenhet krävs.


ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande
kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en
spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg -
Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver,
både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med
många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera
dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda
människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 .

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Sammanfattning

Liknande jobb


Behandlingspedagog

Behandlingspedagog

7 augusti 2022

Behandlingspedagog  som kan motivera till livsviktig förändring

Behandlingspedagog som kan motivera till livsviktig förändring

5 augusti 2022

5 augusti 2022