1 doktorand i Skogshushållning, med inriktning fjärranalys

Arbetsbeskrivning

Fjärranalys för skoglig planering
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik och landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell inventering av landskapet i Sverige och Terrester habitatuppföljning. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda. Mer information hittar du påwww.slu.se/srh.

Inom ramen för ett 4-årigt doktorandprojekt kommer du att arbeta med nya metoder för att mäta och uppskatta skog med modern fjärranalysteknik, bl.a. tredimensionella punktmoln från laserskanning och digital fotogrammetri. Särskild vikt läggs vid utveckling av metoder för att kostnadseffektivt erhålla information inför beslut om åtgärder i skogsbruket, t.ex. skattning av tidpunkt för gallringar.

Doktorandtjänsten innebär fyra års forskarstudier på heltid. Tjänsten ingår i den nystartade forskarskolan "Bioeconomy-adapted forest management" och är placerad vid institutionen för skoglig resurshushållning, vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Tjänsten finansieras av SCA och forskningen förväntas ske i nära samverkan med detta skogsföretag. Tillträde efter överenskommelse, under första halvåret 2017.


Kvalifikationer: Du har skoglig högskoleutbildning, samt intresse för, och gärna erfarenhet från, arbete med skogsinventering, fjärranalysdata, geografiska informationssystem, statistikprogramvaror och datorprogrammering. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom social kompetens, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete. God förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på svenska och engelska är ett krav.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Månatlig löneutbetalning
  • Heltidsanställning. Anställning som doktorand i 4 år. (SLU är en arbetsplats där mångfald och jämn könsfördelning eftersträvas.)
  • Publicerat: 9 februari 2017

Liknande jobb


31 mars 2021

Doktorand i sociologi

Doktorand i sociologi

31 mars 2021

Doktorand i datavetenskap

Doktorand i datavetenskap

31 mars 2021