11.Militärpolisbataljon söker Tekniskchef kompani Nivå OR6-7

Arbetsbeskrivning

11. Militärpolisbataljonen är ett insatsförband vars huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Därutöver understödjer 11. Militärpolis-bataljonen andra förband vid genomförande av operationer. Detta genom exempelvis brottsutredningar hantering av frihetsberövade personer, trafiktjänst, personskydd samt kriminal-underrättelsetjänst.

Befattningsbeskrivning

Befattningen är som teknisk chef vid ett militärpoliskompani med kontinuerligt tjänstgörande personal. Förbandet har en hög insatsfrekvens vilket ställer stora krav på materiel tillgänglighet.

Du kommer att vara placerad i kompaniledningen och vara ansvarig för att leda och samordna den tekniska tjänsten vid förbandet.

Ansvarsområdet omfattar att långsiktigt planera det förebyggande underhållet såväl som att hantera uppkomna behov av avhjälpande. Övriga arbetsuppgifter inom området teknisk tjänst förekommer i varierande utsträckning ex vis stöd med underlag för teknisk anpassning, driftstöd etc.

Vidare omfattas materieluppföljning i LIFT samt reservmaterielhantering i PRIO samt stöd till kompanikvartermästaren med ex vis MFO-beredning.

 Kvalifikationer

* Specialistofficersexamen (motsv) teknisk tjänst

* Uppfyller FM fysisk standard grundnivå

* Ej pälsdjursallergiker alt. Symtomfri vid medicinering.

Personliga egenskaper

* Du har goda ledaregenskaper och förmåga att omsätta kunskaper till handling.

* En god förmåga att skapa samt bygga goda relationer såväl internt som externt.

* God förmåga att kommunicera.

* Du är en god representant för Armén och Försvarsmakten och ett föredöme både som person och ledare. Du bygger ditt ledarskap på Försvarsmaktens värdegrund.

* Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande

* Militärteknisk utbildning hjulfordon


* Militärpolisexamen

* Erfarenhet av internationell tjänstgöring.

Nivå/Befattning: OR6-7

Arbetsort: Kungsängen

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: Mj Gustav Carlsson alt Fj Stefan Morin. Nås via växeln: 08-584 540 00.

Tillträde: Befattningen är förnärvarande vakant varför tillträde kan ske omgående

Övriga upplysningar

* Befattningen innebär placering i säkerhetsklass och utdrag ur misstanke och belastningsregistret kommer att genomföras före anställning.

* Lön: Individuell lönesättning

* Enhet: 11.Militärpolisbataljon, 115. Militärpoliskompaniet

* Sista ansökningsdatum är 2017-03-10

* Ansökan skickas till: lg-11mpbat-s1@mil.se

Fackliga representanter: OF Livgardet Kn Johan Hamlin, SEKO Inga-Lill Berglind, SACO Anette Arksand; Försvarsförbundet Björn Örtby samtliga nås via växeln: 08-584 540 00


--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Sveriges största regementen med anor från 1521. Våra blåklädda soldater som bevakar de kungliga slotten är kanske de som syns mest utåt, men vi gör så mycket mer. Vi svarar bland annat för utbildningen av personal som åker på internationella uppdrag samt all militärpolisverksamhet. Inom Livgardet finns säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Militärregion mitt, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Försvarsmakten Stockholm
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Individuell lönesättning
  • Heltid/ Ej specificerat
  • Publicerat: 9 februari 2017

Liknande jobb


13 april 2021