1:e socialsekreterare, IFO Barn- och ungdomsenheten

Arbetsbeskrivning

Ansök idag. Kollegor imorgon.Beskrivning
Individ- och familjeomsorgen söker 1:e socialsekreterare till Barn- och ungdomsenheten.

På enheten arbetar, förutom enhetschef, ytterligare en 1:e socialsekreterare, administratör och socialsekreterare i mottagningsgrupp och i familjehemsgrupp samt socialsekreterare som handlägger utredningar och insatser för barn och unga. Vi arbetar aktivt för en hälsofrämjande arbetsmiljö med delaktighet, fördelning av ansvarsområden, tydlighet och struktur, stöd i handläggningen och en rimlig arbetsbelastning.

Vi planerar en mindre organisationsförändring om innebär en utökning av antalet 1:e socialsekreterare. Om erforderliga beslut fattas söker vi därför två stycken 1:e socialsekreterare.

Arbetsuppgifter
Vi arbetar utifrån barnrättsperspektiv med BBIC och bl a iRiSk, ADAD och Signs of Safety. Centralt i ditt arbete är att fördela ärenden, vägleda, samråda och ge stöd till socialsekreterare i det dagliga arbetet med handläggning av ärenden där målet är att socialsekreterarna ska utveckla ett självständigt arbetssätt. Syftet är att åstadkomma ett arbete som präglas av rättssäkerhet, kvalitet, kunskap och ett respektfullt bemötande. Vi arbetar aktivt för att nå förbättrade livsvillkor och hitta lösningar för barn, ungdomar och deras familjer i första hand deras hemmiljö. Du har en viktig kontrollfunktion där du ansvarar för att ärenden handläggs korrekt, d v s enligt gällande delegationsordning, lagar och föreskrifter samt enligt mål och riktlinjer som är beslutade av nämnden. I arbetet ingår även att ansvara för och hålla i möten enskilt och i grupp, samt samverka med andra aktörer, både internt och externt.

Vi arbetar utifrån väl upparbetade rutiner, processer och en tydlig struktur vilket utgör grunden för en trygg och rättssäker verksamhet. Du kommer att arbeta i nära samverkan med enhetschef och 1:e socialsekreterare. Du erbjuds regelbunden extern handledning tillsammans med enhetschef och 1:e. Vi arbetar för att medarbetare ska få utveckla sina ansvarområden då vi tror att delaktighet och ansvar medför att vi tillsammans utvecklar vår enhet.

Socialförvaltningen arbetar i verksamhetssystemet LifeCare.

Kvalifikationer
För tjänsten krävs socionomexamen, relevant påbyggnadsutbildning är en merit. Erfarenhet av arbetsledning är meriterande, men är inget krav. Vi vill att du har flerårig erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Du ska ha goda kunskaper om aktuell lagstiftning samt BBIC.

Du ska kunna arbeta självständigt, vara omvärldsorienterad och ha en positiv människosyn. Du har lätt för att kommunicera, samarbeta och har en pedagogisk förmåga. Genuint intresse för utvecklingsfrågor samt att stödja och entusiasmera socialsekreterarna för att nå verksamhetens uppsatta mål, är en förutsättning för att trivas på tjänsten. Du är strukturerad, ordningsam och har en god analytisk förmåga och en förmåga att se situationer ur olika perspektiv. Du behöver kunna hantera konfliktfyllda samtal. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Krav
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Körkort B, manuellt växlad bil, erfordras.

Socialförvaltningen

Mora i hjärtat av Dalarna!

Socialförvaltningens uppgift är att vara det yttersta skyddsnätet då människor i svåra situationer behöver stöd och hjälp och saknar andra hjälpmöjligheter. Socialförvaltningen är en förvaltning med drygt 700 medarbetare och har en budget på c:a 525 miljoner. Organisationen är uppdelad i fyra avdelningar: vård- och omsorgsboende, ordinärt boende, arbete och integration samt individ- och familjeomsorg. Förvaltningens uppdrag är att utreda och verkställa beslut inom SoL, LSS, HSL m fl.

Välkommen med din ansökan till oss!


Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här.
Det är summan av de vi är och allt vi gör.
Varje hemtjänstbesök, skolexamen och utlånad biblioteksbok.
Varje skollunch, brandkårsutryckning och nytt bostadsområde.
Vi är närheten till naturen och den rena luften.
De gamla traditionerna och de nystartade företagen.
Vi är vår fantastiska historia men också det som tar oss framåt.
Tillsammans gör vi Mora till ett hem.
Var med oss när vi växer som människor och kommun.
Idag och imorgon.


Vi värnar om din integritet, läs mer om Mora kommuns behandling av personuppgifter på vår https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.


Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Sammanfattning

Liknande jobb


1:e socialsekreterare Äldre

1:e socialsekreterare Äldre

23 september 2022

Gruppledare till Ungdomsstödsenheten

Gruppledare till Ungdomsstödsenheten

21 september 2022

Teamledare Öppenvård barn och familj

Teamledare Öppenvård barn och familj

21 september 2022

Gruppledare till Myndighet Ungdom

Gruppledare till Myndighet Ungdom

21 september 2022