1:e socialsekreterare till ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Hisingen

1:e socialsekreterare till ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Hisingen

Arbetsbeskrivning

ARBETSUPPGIFTER
På vår arbetsplats strävar vi efter en hög rättssäkerhet, en god arbetsmiljö och jobbar utifrån övertygelsen att försörjning och självförsörjning är en central del i människors liv. Instämmer du i detta kan det här vara jobbet för dig!

Enheten för ekonomiskt bistånd 2 i Socialförvaltningen Hisingen (Selma Lagerlöfs torg) arbetar med myndighetsutövning och består i dag av 29 socialsekreterare, en utredningsassistent, två socialadministratörer, tre 1:e socialsekreterare och två enhetschefer.

I den här annonsen söker vi en vikarie för en av de tre 1:e socialsekreterare. Som 1:e socialsekreterare har du en arbetsledande roll, vilket innebär att du leder och fördelar det dagliga arbetet på enheten. Du arbetar för att säkerställa en god kvalité i verksamhetens alla delar. Du ansvarar för att se till att nödvändiga rutiner finns och upprätthålls. Du stödjer enhetens medarbetare i klientarbetet enskilt och i grupp. På så sätt har du en viktig roll i metodutveckling och kompetensutveckling. Tjänsten innebär också samverkan internt såväl som externt, och inte minst med enhetens övriga arbetsledning.

Arbetet som förste socialsekreterare är utvecklande, och du har en frihet att lägga upp arbetet utifrån vad som passar dig och verksamheten. Du kommer också ingå i en grupp med goda kollegor.

KVALIFIKATIONER
Tjänsten kräver att du har socionomexamen. Det krävs också att du har en gedigen kunskap om ekonomiskt bistånd och försörjningsstödsfrågor, och förståelse för dess komplexitet. Därför kräver vi också att du som söker har många års erfarenhet av handläggning av försörjningsstödsärenden.

Vi söker dig som vill ta dig an en ledande roll och bidra till verksamhetens och dess medarbetares utveckling. Du behöver vara bekväm med att vara en företrädare för verksamheten internt och externt samt har kompetens att hantera samverkan på olika nivåer. Detta kräver att du har en social säkerhet och en god analytisk förmåga.

Du behöver ha ett professionellt förhållningssätt, vara lyhörd, ha god kommunikativ förmåga samt kunna strukturera ditt arbete så att både akuta och långsiktiga frågor hanteras parallellt. Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!

Sammanfattning

Liknande jobb


Behandlare till beroende- och boende enheten

Behandlare till beroende- och boende enheten

20 september 2021

20 september 2021

20 september 2021