1:e Socialsekreterare Utredningsenheten (1 års vikariat)

1:e Socialsekreterare Utredningsenheten (1 års vikariat)

Arbetsbeskrivning

Välkommen till kommunen som är tillräckligt stor för att driva utveckling och tillräckligt liten för att du ska kunna påverka mer än den egna arbetsplatsen. Tillsammans skapar vi Alingsås!

Vår 1:e socialsekreterare kommer att vara tjänstledig under ett år för att arbeta som processledare i vårt nya säkerhetsteam och vi söker därför en ny kollega i arbetsledande och metodstödjande funktion.

Vi satsar i Alingsås och utvecklar nu vårt arbete ytterligare med stöd av bl.a. Signs of Safety. Detta skapar spännande möjligheter för nya kollegor att även söka sig till vår arbetsgrupp för att arbeta i mottag, utredningsgrupp samt säkerhetsteam (se separata annonser för detta).

Signs of safety är en metod för utredning och uppföljning inom den sociala barnavården i syfte att säkerställa barns säkerhet och skydd i ärenden där det finns oro för ett barn. Metoden består av strukturer för riskbedömning, säkerhetsplanering och uppföljning, en lösningsfokuserad metodik för samtal med barn och föräldrar samt en värdegrund om delat ansvar. Metoden inkluderar hela ärendeprocessen och involverar hela familjen. Fokus är att säkerställa barnets trygghet.

Utredningsenheten består av två syskonenheter med vardera 10-12 engagerade medarbetare och ledare, vilka arbetar i nära samverkan i vackra nyrenoverade lokaler med gammal charm i centrala Alingsås. Lokalerna är indelade i en besöksarena med anpassade besöksrum samt en kontorsarena där medarbetarna har egna kontorsrum. Vi arbetar aktivt med arbetsmiljö och höga trivsel samt medarbetarnas delaktighet och kompetensutveckling.

ARBETSUPPGIFTER
Vår målgrupp omfattar barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år och deras föräldrar. Vi tar emot ansökningar och anmälningar, gör förhandsbedömningar samt utreder, fattar beslut och följer upp insatser enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vi arbetar ständigt för att lyckas i vår ambition att vara en attraktiv och trygg arbetsplats, hålla en hög rättssäkerhet samt ha nöjda och engagerade medarbetare.

Som 1:e socialsekreterare arbetsleder du sex socialsekreterare. Du och din 1:e-kollega arbetsleder tillsammans vår mottagningsgrupp, vilken består av tre socialsekreterare. Ni har även en tredje kollega i arbetsledande funktion, kopplad till vårt säkerhetsteam vilket startar våren 2021. Du arbetar utifrån gällande lagstiftning och ansvarar för ärendefördelning samt rättssäkerhet. Du är ett nära och tillgängligt stöd för socialsekreterarna i deras dagliga arbete samt ansvarar för metodhandledning både i grupp och enskilt. Du företräder socialtjänsten i arbetsutskottet samt i Förvaltnings- och Kammarrätten. Du håller dig uppdaterad inom området genom aktuell forskning. Vi lägger stor vikt vid samverkan, både internt och externt. Du har ett nära samarbete med både socialsekreterare, 1:e socialsekreterare och enhetschef. Det finns ett gott kollegialt stöd.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen med flera års erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga. Du har erfarenhet av arbete i arbetsledande ställning samt erfarenhet av rättsprocesser i Förvaltnings- och Kammarrätt.

Som person är du professionell, trygg och stabil i din yrkesroll och handlar i enlighet med fattade beslut. Du kan genom ditt engagemang och samarbetsförmåga engagera andra. Du har en god analytisk och problemlösande förmåga. För att trivas i rollen är du prestigelös och har ett strukturerat och pedagogiskt arbetssätt. Du har en tydlig och god kommunikationsförmåga och är drivande i utvecklingsfrågor.

ÖVRIGT
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Offentliga jobb.

Vi gjort våra val av annonskanaler och vill ej ha kontakt med försäljare eller rekryterings- och bemanningsföretag.

Sammanfattning

Liknande jobb


Familjehemskonsulent

Familjehemskonsulent

11 april 2021

Behandlare gaming disorder till Maria Malmö

Behandlare gaming disorder till Maria Malmö

9 april 2021