2 Handledare, Fontänhuset Falun

2 Handledare, Fontänhuset Falun

Arbetsbeskrivning

Fontänhuset Falun är en ideell förening som startade sin verksamhet 2019 och som arbetar mot den internationella Fontänhus/Klubbhusmodellen för psykosocial arbetsinriktad rehabilitering. På mer än 300 klubbhus världen över engagerar sig personer med psykisk ohälsa som medlemmar. Klubbhus drivs av medlemmar som på frivillig basis utför allt arbete som uppstår i driften av verksamheten med stöd av handledare. De internationella riktlinjerna (37st) utgör övergripande ramar för det dagliga arbetet.
Tjänsterna är främst förlagda på enheten kontor/reception i vårt hus. Det innebär bland annat att handleda medlemmar i arbetet i receptionen och i redaktionellt arbete, att gemensamt ta fram medlemstidning, att informera om vår verksamhet på olika sociala medier samt att hålla vår hemsida uppdaterad. I huset finns två enheter, kontor och kök så vid behov kan det också innebära att handleda i köket.
Vi söker Dig
som har förmåga att skapa äkta, bärande men samtidigt professionella relationer och som har en social kompetens och Du har lätt att samarbeta och delar gärna med Dig av Dina kunskaper och erfarenheter till kollegor.
Tycker om att arbeta i en grupp där positivt tänkande, entusiasmerande och initiativtagande är huvudingredienserna? Arbetet bygger på att man tror på människors lika värde och fokuserar på individens resurser och möjligheter. En stor del av arbetet är att kunna stötta och stödja individen att nå sina individuella mål. Vi är en platt organisation som bygger verksamhet genom att arbeta sida vid sida.
Du har arbetat med målgruppen tidigare, gärna från socialpsykiatrisk rehabiliteringsarbete och har goda kunskaper om hur samhället och myndigheter fungerar. Du har stor erfarenhet att möta människor som drabbats av psykisk ohälsa. Handledarens yrkesroll ställer stora krav på närvaro, lyhördhet, flexibilitet, tålamod och respekt, samt förmåga till samarbete och behålla den viktiga strukturen. Viktigt är även att Du är stabil i Din livssituation. Arbetet som handledare är både utmanande och utvecklande.
Största vikt läggs vid personlig lämplighet och att Du kompletterar vår nuvarande personalgrupp.
Dina arbetsuppgifter
Vi som är anställda på Fontänhuset arbetar tillsammans och demokratiskt sida vid sida med medlemmar i verksamheten och vi utför tillsammans de arbetsuppgifter som finns i huset. De anställdas uppgift är att handleda, stötta och motivera medlemmarna att frivilligt delta i allt det arbete som utförs för att hålla igång verksamheten. Detta kan till exempel vara:
Att aktivt stödja medlemmarnas strävan mot välbefinnande och återhämtning och ge stöd och erforderlig hjälp till medlemmar i deras kontakter med myndigheter och andra samhälleliga instanser vid behov.
Att stödja medlemmar i att upprätta handlingsplan och följa upp dem. Det yttersta målet med Fontänhuset är att medlemmar kommer ut i någon forma av arbete eller studier.
Att vara förtrogen med arbetet inom husets olika enheter och program för att kunna handleda på de olika enheterna.
Delta i hus-, policy-, enhetsmöte och andra förekommande möten inom huset och i externa möten i enlighet med vad som överenskoms och beslutas.
Medverka till att goda relationer upprätthålls med externa intressenter och samarbetspartner, såsom andra Fontänhus, CI, nationella och internationella nätverk, myndigheter, organisationer och arbetsgivare.Vissa kvällar och helger, med sociala aktiviteter kommer att ingå i arbetet.
Tjänsterna är heltid (37,5tim/veckan) och tillträde snarast, 6 månader med möjlighet till förlängning.
Ordinarie arbetstid är måndag - fredag 08.30 - 16.00, kvällar innefattar 2 timmar och söndag och vid högtider 3 timmar.
Troligen förlängning efter årsskiftet 2022-23.
ÖVRIGT
Kollektivavtal finns, FREMIA

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Fontänhuset Falun Falun
  • 2 platser
  • 3 månader – upp till 6 månader
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 27 juni 2022
  • Ansök senast: 25 juli 2022

Postadress

Tullkammaregatan 2
Falun, 79131

Liknande jobb


Finspångs kommun söker Enhetschef inom LSS

Finspångs kommun söker Enhetschef inom LSS

27 juni 2022

Socionomkonsult till Barn och Unga

Socionomkonsult till Barn och Unga

27 juni 2022

Gruppledare till Stöd och förebyggande

Gruppledare till Stöd och förebyggande

27 juni 2022