2 Leg Psykologer till Personlighetsprogrammet till MBT-teamet

2 Leg Psykologer till Personlighetsprogrammet till MBT-teamet

Arbetsbeskrivning

Universitetskliniken Psykiatri Sydväst drivs av visionen att erbjuda den bästa psykiatriska vården i Sverige. Vi har omfattande samverkan med Karolinska Institutet och präglas av forskning, nytänkande, innovationer och ständig utveckling. Psykiatri Sydväst är i sin helhet samlad i Flemingsberg vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. http://psykiatrisydvast.se//Universitetskliniken Psykiatri Sydväst inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har cirka 520 anställda.

Kliniken har enheter på och runt Huddinge sjukhus. Klinikens baspsykiatriska uppdrag är organiserat i en heldygnsvårdsektion, en öppenvårdssektion samt en processektion där de olika vårdprocesserna organiseras och samordnas för flöde genom öppen- samt vid behov heldygnsvården. En gemensam utredningsenhet är den dominerande remissingången till klinikens öppenvård.

Programmet består av ett team för Mentaliseringsbaserad terapi, MBT och ett SKB-team. Programmet  präglas av hög kompetens, teamarbete och kvalitetsarbete.
Utöver kvalificerad diagnostik och behandling ingår även fortbildning, forskning på behandlingsutfall och samverkan med slutenvården i vårt arbete.

Vi söker dig som har:
- Erfarenhet/utbildning/intresse för att arbeta med MBT
- Ett starkt intresse för att arbeta med personer med personlighetssyndrom, i synnerhet borderline
- Erfarenhet av att arbete med patienter med en komplexproblematik
- Tycker om att arbeta i team

Hos oss kan du hos oss få möjlighet till både utbildning, handledning och delta i uppbyggnaden av en högspecialiserad vårdenhet.

Mentaliseringsbaserad Terapi, är en evidensbaserad psykoterapeutisk behandlingsmetod utarbetad för människor med diagnos borderline personlighetsyndrom. Modellen är manualiserad och vilar på en stabil teoretisk grund i den mentaliseringsteori som formulerats av bland andra Peter Fonagy och Anthony Bateman. Teorin är utvecklad från anknytningsteori, neurobiologi och utvecklingspsykologi. I MBT-teamet arbetar idag fyra psykologer och en läkare. Vi har nyligen startat MBT-N (narcissism). Har du erfarenhet av det är det en merit.

Arbetsuppgifter
Teamarbetet är helt centralt i modellen. Som psykolog arbetar du med individualterapi och gruppterapi. Psykologen har även ett särskilt ansvar i utredningsprocessen (framförallt personlighetsbedömningar och neuropsykiatriskabedömningar.

Alla i teamet går utbildning vid Anna Freud Centre University College London. Vi har externhandledare och fn utbildning/handledning i MBT-N. Alla deltar i undervisning av patienterna i den psykoedukationskurs som ges i behandlingen. Det finns möjlighet att undervisa på den KI-kurs i Mentaliseringsbaserad terapi 7,5 högskolepoäng, som Psykiatri Sydväst genom MBT-teamet ger en gång per år. 

Teamet bedriver forskning och utvärdering av det psykoterapeutiska arbetet, som psykolog har du möjlighet att vara en del av det arbetet. 

 

Rekrytering sker löpande

Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:

- tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.

- ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.

- krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.sll.se/.

Att söka jobb i Region Stockholm

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.


Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.


Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.


https://www.regionstockholm.se/jobb

Sammanfattning

Liknande jobb


24 augusti 2023

24 augusti 2023

23 augusti 2023