2 Miljöhandläggare

Arbetsbeskrivning

MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN söker  
Två miljöhandläggare i samhällsbyggnadsprocessen
Karlskrona präglas av sin marina historia, vilketockså har gett staden dess karaktär med ständigt närvarande skärgårdskänsla ocholika former av örlogsverksamhet. UNESCO har fört upp staden på listan över världsarv.Idag bevarar vi det arvet, men bygger också för framtiden. I VisionKarlskrona 2030 prioriteras fem utvecklingsområden att arbeta med denärmaste åren; attraktiv livsmiljö, snabba kommunikationer, utbildning ochkunskap, upplevelsernas Karlskrona och näringslivets Karlskrona.  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att utveckla ettväxande Karlskrona med nya bostäder och företagsetableringar i attraktiva lägenliksom övriga miljö- och stadsbyggnadsfrågor. Ledorden i all vår verksamhet är kreativitet, attityd, leverans, ansvar och samverkan. Vi är KALAS.  Förvaltningen består av förvaltningschef, miljöavdelning, planavdelningsamt en bygglovavdelning. Här arbetar ca 50 tjänstemän varav 26 påmiljöavdelningen. Miljöavdelningen växer och behöver stärka upp med två miljöhandläggare isamhällsbyggnadsprocessen. 
TvåMiljöhandläggare i samhällsbyggnadsprocessen. 
Miljöavdelningenhar behov av två Miljöhandläggare för stöd och utveckling i främst exploaterings-,projekterings-, bygg- och planfrågor. Förorenade områden är ett fokusområde förtjänsterna men även andra frågor inryms. Tjänsterna ska medverka till eneffektivare samhällsbyggnadsprocess från tidigt skede till färdig exploatering.Arbetet ställer höga krav på att klara en god servicenivå samt att verka föratt kraven i Miljöbalken uppfylls. I arbetet som miljöhandläggare isamhällsbyggnadsprocessen kommer du att vara en viktig kugge i samspelet mellanplan, bygg, näringsliv, exploatering och miljö. I arbetet ingår även att beslutai myndighetsärenden samt utföra annan ärendehantering relaterad tillmiljölagstiftningen. Service och rådgivning till allmänheten, företagare ochkommunens övriga verksamheter samt medverkan i utvecklingsfrågor är andraviktiga delar av arbetet. Som ansvarig handläggare är du föredragande i miljö-och samhällsbyggnadsnämnden. 
Kvalifikationer 
Vi söker dig som har högskoleexamen inom området ellerannan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig och lämplig. Tjänstenförutsätter kunskaper i och/eller erfarenheter av miljö- och byggnadstekniskalösningar samt kunskaper i aktuell lagstiftning och samhällsbyggnad. Samtidigtställs krav på god samarbetsförmåga, hög servicekänsla, god förmåga attkommunicera skriftligt och muntligt, kreativitet och intresse avutvecklingsarbete. Rollen innebär att du jobbar serviceinriktat där egenskapersom tydlighet, flexibilitet och lösningsfokus värdesätts.  
Vidare krävs B-körkort och god datorvana.  
Tillträde/varaktighet  
Heltid,tillsvidare med tillträde snarast.  
 
Lön  
Fast lön individuell lönesättning. Ange löneanspråk i din ansökan.  
 
Kontaktperson  
Miljöchef Magnus Lindoffsson tfn 0455-303143 
 
Fackliga företrädare  
SACO Anna Gustafsson 0455-303177 
Vision Marie Petersson 0455-304865 
 
Ansökan  
Ansökan görs via länken nedan senast 2016-12-10  
Mer information på www.karlskrona.se  
 
Övrigt 
Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekryteringför att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. 
Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridandeidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annantrosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler ochmarknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings och rekryteringshjälp.

Högskoleexamen inom området
Erfarenhet inom området. Datorvana

Kontaktpersoner på detta företaget

Mats Dahl
0455-30 36 23
Marianne Hansson
0455-303018
Birgitta Strelert

Maria Persson

AnnSofie Johansson

Sussie Rantil

Lena Dehlin

Henning Fuhrman

Henning Fuhrman
0455-30 47 57
Johan Johansson
0455- 30 36 87

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Karlskrona kommun
  • 2 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • enl avtal Fast lön Individuell lönesättning Ange löneanspråk
  • Dagtid Tillsvidare
  • Publicerat: 23 november 2016

Besöksadress

Hamngatan 7 B
None

Postadress

Hamngatan 7 B
Karlskrona, 37183

Liknande jobb


21 oktober 2020

21 oktober 2020

Projektledare vattenåtgärder

21 oktober 2020

Miljökonsult

20 oktober 2020