2 Stödassistenter till Styrmansvägen LSS

2 Stödassistenter till Styrmansvägen LSS

Arbetsbeskrivning

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?

Att jobba för Varbergs omsorg är inte som att jobba för vem som helst. Vi har många olika yrken och karriärmöjligheter att välja bland. Det är ett växande område och vi behöver mer personal i framtiden. Men kanske viktigast av allt är att du gör skillnad i andra människors liv. Vi står för omsorg med mycket hjärta.

Vi söker 2 stödassistenter till Styrmansvägen LSS-boende i Träslövsläge.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna innefattar omvårdnad, pedagogiskt och praktiskt stöd i den dagliga livsföringen, läkemedelshantering efter delegering och social dokumentation.

Du ska i samarbete med den enskilde och/eller dennes nätverk upprätta, driva och följa upp genomförandeplanens mål och förverkliga största möjliga kvalitet och delaktighet i vardagen.
Svara för den enskildes omvårdnad, rehabilitering och tillsammans med den enskilde träna självständighet. Det är viktigt att kunna skapa, bibehålla och utveckla en god kontakt med anhöriga, god man/förvaltare, sjukvård och andra myndigheter
för den enskilde.

Dag, kväll och helg ingår i arbetet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har vård o omsorgsprogrammet eller barn och fritidsprogrammet med inriktning funktionshinder eller det som värderas motsvarande. Det är meriterande med diplom från vård o omsorgscollege, utbildning/erfarenhet inom demensvård samt har intresse för skapande, musik osv. som kan bidra till aktiveringen för de boende.
Ett särskilt intresse för dem med svår funktionsnedsättning och ålderdom är positivt.

Du ska vara lyhörd och engagerad på ett sätt som skapar möjligheter och förutsättningar för den boende i dess vardagliga liv. Du skall vara en god och tydlig kommunikatör i samspelet med den boende. Du skall besitta en god förmåga att se helhet och sammanhang och samtidigt kunna ta hänsyn till enskilda personers behov. Erfarenhet med liknande arbetsuppgifter ser arbetsgivaren som meriterande.


ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.

Sammanfattning

Liknande jobb


Stödassistent till daglig verksamhet

Stödassistent till daglig verksamhet

28 januari 2022

Stödassistent till boende och personlig assistans

28 januari 2022

28 januari 2022

Stödassistent till Barnboende och Korttidsvistelse

Stödassistent till Barnboende och Korttidsvistelse

28 januari 2022