32. Underrättelsebataljonen rekryterar ISDL officer till TUAV.

Arbetsbeskrivning

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.

Livregementets husarer, K 3, har lätta, snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en luftburen bataljon och en underrättelsebataljon. Den luftburna bataljonen är ett snabbinsatsförband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser med stöd av avancerad teknik, förband på marken och obemannade luftfarkoster, UAV. Vid K 3 finns dessutom Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS, samt Örebro/Värmlandsgruppen som ansvarar för utbildning av hemvärnsförband i Örebro och Värmlands län. K 3 har ansvar för flygningar med UAV, obemannade luftfarkoster och all militär fallskärmstjänst.
Taktisk UAV rekryterar nu en officer för att tillsätta befattning som ISDL vid plutonen.

Befattningen ansvarar för teknisk tjänst kopplad till de informationssystem som finns vid inhämtningsgruppen.

Tjänsten benämns vardagligt TIAS (Technical Intelligence Analysis Support) och är en specialistofficersbefattning i OR-7.

Inhämtningsgruppen arbetar inom underrättelseområdet IMINT (Imagery Intelligence) och har till sitt stöd ett containerbaserat informationssystem. Gruppen består vid sidan av TIAS-funktionen av bildanalytiker och underrättelseassistenter som leds av en inhämtningsledare.

I övrigt finns det vid taktisk UAV-pluton även en pilotgrupp och en teknikergrupp som handhar flygmateriel och flygtjänst.

TIAS driftsätter och administrerar systemet såväl vid basering på bas som vid fältgruppering.
Som TIAS-officer tillkommer även ett sammanhållande ansvar för systemet, till sin hjälp har officeren en TIAS-assistent som är en soldatbefattning bemannad av kompetent IT-personal. TIAS-funktionen arbetar i stora delar autonomt men leds av inhämtningsledaren och syftar till att skapa optimala förutsättningar för inhämtningsfunktionen att fungera effektivt.

Som TIAS-officer krävs goda kunskaper och erfarenheter inom flera IT-områden och IT måste vara ett gediget intresseområde. Till detta kommer även ledarskap och gröntjänst som naturliga komplement. Det är lika naturligt att köra lastbil eller bedriva vapenutbildning som att handha IT-systemen.

Krav för anställning är:• Svenskt medborgarskap

• Godkänd officersexamen, specialistofficer alternativt taktisk officer

• Körkort

• Godkänd säkerhetsprövning

• Godkända fys-resultat enligt tabell B.


TIAS-officer skall ha kunskap om och god erfarenhet av:• UNIX

• Windows server

• Windows XP/VISTA/7

• Nätverksadministration

• Databaser som MYSQL


Meriterande kunskaper och färdigheter är även:• Linux Red Hat

• Java och XML programmering

• Photoshop

• GIS

• Kraftförsörjning

• Elsäkerhet

Vi vill senast ha din ansökan den 28 februari 2014

 


Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Försvarsmakten Stockholm
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Dag , Heltid , Tillsvidareanställning

Liknande jobb


Chef för IT-avdelningen

7 juni 2010

8 mars 2010

Senior expert for SW release & license mngnt.

13 oktober 2010