4 PTP psykologer

4 PTP psykologer

Arbetsbeskrivning

Vilka är vi?
Är du sugen på att flytta till en fantastisk ö och arbeta med utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter?

Region Gotland annonserar nu ut fyra PTP-tjänster inom hälso- och sjukvård och den centrala elevhälsan.

Regionstyrelseförvaltningens kvalitetsavdelning är sammanhållande i rekryteringen.

Just nu pågår en stor omställning i landet till god och nära vård, och parallellt med detta sker införandet av kunskapsstyrningen för psykisk hälsa. Den psykiska ohälsan är en växande utmaning bland befolkningen och Region Gotland gör därför en satsning på att fokusera på vissa prioriterade områden som är viktiga i arbetet med att stärka den psykiska hälsan både i det hälsofrämjande och förebyggande, såväl som det behandlande arbetet. Med hjälp av statliga stimulansmedel för psykisk hälsa söker Region Gotland därför fyra PTP-psykologer.

Vissa delar av PTP-tjänsterna kommer att knytas till något av de övergripande fokusområdena i Region Gotlands handlingsplan för psykisk hälsa, i synnerhet den del i PTP-tjänstgöringen som är övrigt psykologarbete. Hur tjänsterna utformas beslutas i respektive verksamhet. Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga b-eslut fattas.

Fokusområdena är: förebyggande och främjande arbete i förskolan, konsultativt stöd från BUP till elevhälsan och primärvården, unga vuxna i primärvården med psykisk ohälsa samt samsjuklighet kring missbruk och beroende inom vuxenpsykiatrin.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett intresse för utvecklingsfrågor och att pröva nya vägar.

Som PTP-psykolog kommer du att ingå i regionens PTP-program, vilket innebär regelbundna utbildningsdagar och träffar med andra PTP-psykologer för erfarenhetsutbyte, vilka brukar vara mycket uppskattade.

Du har möjlighet att anmäla ditt intresse för en eller flera av de utannonserade tjänsterna. Om du är intresserad av någon specifik tjänst så ta gärna kontakt med kontaktpersonen på respektive enhet om du har frågor.

Tjänsterna är placerade på följande enheter

Centrala barn- och elevhälsan
Barn- och elevhälsan är en central förvaltningsgemensam avdelning för förskolors och skolors barn- och elevhälsoarbete och där arbetar skolläkare, skolsköterskor, psykologer, kuratorer, hörsel-, syn-, tal - och specialpedagoger.

PTP-tjänsten på Barn- och elevhälsan kommer att vara riktad mot hälsofrämjande och förebyggande insatser inom både förskola och skola. Du kommer att ingå i vår psykologgrupp bestående av 12 psykologer som sitter centralt på gemensam arbetsplats.

Kontaktperson: Maria Benczy, verksamhetschef Barn- och elevhälsan, 0498-269420, mailto:maria.benczy@edu.gotland.se

Barn- och ungdomspsykiatrin

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) erbjuder, första linjens hälso- och sjukvård samt specialiserad vård till barn och ungdomar, 0 till och med 17 år, med psykisk ohälsa. Vården ges i nära samverkan med barnets vårdnadshavare.

För att öka tillgängligheten för primärvården och elevhälsan söker den specialiserade vården att stärka sin konsultativa roll. Du kommer ingå i vår psykologgrupp på BUP, bestående av 8 psykologer. PTP-tjänsten kan komma att bidra till att undersöka arbetssätt och metoder till det konsultativa stödet.

Kontaktperson: Maria ten Siethoff, enhetschef VO psykiatri, BUP, 0498-268416, mailto:maria.ten_siethoff@gotland.se

Vuxenpsykiatrin
I psykiatrisk öppenvård behandlas alla olika typer av psykiatriska tillstånd. För att komma till psykiatrisk öppenvård behövs remiss från vårdcentralsläkare eller en egenvårdsremiss. För att möta målgruppen sker medicinsk bedömning och behandling genom multimodal kompetens. I teamet ingår t ex sjuksköterskor, skötare, kuratorer, psykologer, psykoterapeuter och psykiatriker.

Kontaktperson: Thomas Lindberg, enhetschef VO psykiatri, vuxna, 0498-268468, mailto:thomas.lindberg@gotland.se

Vårdcentralen Wisby Söder

Region Gotland har genom primärvården i uppdrag att ge insatser genom första linjens vård och behandling till personer från och med 18 år med psykisk ohälsa, psykiska funktionsnedsättningar eller psykisk sjukdom som inte kräver specialistsjukvård

För att möta målgruppen sker medicinsk bedömning och behandling genom multimodal kompetens. I dessa team ingår läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog/samtalsterapeut, kurator.
Den psykiska ohälsan ökar i målgruppen unga vuxna. PTP-tjänsten avser att förstärka och utveckla arbetet mot den målgruppen.

Kontaktperson: Katarina Struwe Orleifson, verksamhetschef primärvård VC Wisby Söder, 0498-203680

mailto:katarina.struwe-orleifson@gotland.se

Vem är du?
Du som söker har en psykologexamen (examensbevis ska kunna uppvisas före tillträde). Erfarenhet från arbete/praktik inom hälso- och sjukvård är meriterande, speciellt erfarenheter från verksamheter av likartat slag som där du söker tjänst/tjänster. Som person är du är intresserad av att arbeta i team med andra yrkesgrupper och har god samarbetsförmåga. Du har ett strukturerat arbetssätt och är intresserad av utvecklingsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontakt

Specifika frågor kring tjänsterna hänvisas till respektive verksamhets kontaktperson.  

Om du har generella frågor om tjänsterna och om PTP-programmet så ta gärna kontakt med studierektor Karin Alvinge, 070-447 68 08,

mailto:karin.alvinge@edu.gotland.se                     Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Sammanfattning

Liknande jobb


PTP-psykolog, Psykiatriska kliniken mottagning 2, Skellefteå

PTP-psykolog, Psykiatriska kliniken mottagning 2, Skellefteå

25 maj 2022

Psykolog/PTP-psykolog

Psykolog/PTP-psykolog

25 maj 2022

Forskar-PTP, Umeå

Forskar-PTP, Umeå

24 maj 2022