Adjungerad lärare i klinisk psykologi

Adjungerad lärare i klinisk psykologi

Arbetsbeskrivning

vid Psykologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-11-01.

Psykologiska institutionen är en mångfaldig och kreativ arbetsplats som bedriver utbildning och forskning i psykologi. Över 1000 studenter passerar varje termin våra olika utbildningar från grund- till forskarnivå. Psykologiska institutionen är en arbetsplats i utveckling och har nyligen flyttat till det nybyggda universitetsområdet Albano. Institutionen har en stark forskningstradition och bedriver forskning av hög kvalitet.

Arbetsuppgifter
Arbetet består huvudsakligen av ansvar för och samordning av praktikkursen inom Psykologprogrammet, men även ansvar över andra utbildningsdelar kan komma i fråga. I arbetsuppgifterna ingår även annan klinisk undervisning och examination.

Syftet med anställningen är att tillföra Psykologiska institutionen kvalificerad kompetens som är nödvändig för att säkerställa hög kvalitet i professionsförberedande utbildningar.

Behörighetskrav
Adjungerad lärare är en anställningsform för lärare som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet. Anställningen är tidsbegränsad, eventuellt med möjlighet till förlängning, och på deltid.

Behörig att anställas som adjungerad lärare är den som har avlagt psykologexamen och är legitimerad psykolog, och som har visat pedagogisk skicklighet vad gäller undervisning och handledning inom klinisk psykologi. Den pedagogiska skickligheten ska vara så väldokumenterad att kvaliteten går att bedöma. 

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta, som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid:


• erfarenhet av undervisning och handledning inom klinisk psykologi
• administrativ skicklighet och dokumenterad förmåga att samarbeta med kollegor
• praktisk erfarenhet av arbete inom klinisk psykologi.

Legitimation som psykoterapeut och/eller specialistkompetens inom klinisk psykologi eller psykoterapi och psykologisk behandling ses som meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering att beakta de som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställningsvillkor
Anställningen är tidsbegränsad, avser deltid (högst 49%) och gäller längst 1 år med möjlighet till förlängning. Tillträde 2022-12-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysning om anställningen lämnas av studierektor på psykologprogrammet Lilianne Eninger, tfn 08-16 39 63, lilianne.eninger@psychology.su.se eller studierektor för psykoterapeutprogrammet Jan Bergström, tfn 08-16 39 10, jan.bergstrom@psychology.su.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggaren, hr@psychology.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig fylla i följande uppgifter


• dina språkkunskaper
• kontaktinformation till 2-3 referenspersoner

 och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV: kopior på examensbevis, legitimation, och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och eventuell publikationsförteckning

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 7 oktober 2022
  • Ansök senast: 1 november 2022

Liknande jobb


Universitetsadjunkt vid Avdelningen Byggnadsmaterial

Universitetsadjunkt vid Avdelningen Byggnadsmaterial

7 december 2022

6 december 2022

Militär lärare till luftavdelningen

Militär lärare till luftavdelningen

6 december 2022

6 december 2022