Adjungerad lärare i socialt arbete

Adjungerad lärare i socialt arbete

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för socialt arbete. Sista ansökningsdag: 2021-12-01.

Institutionen för socialt arbete är en stor arbetsplats med en omfattande grundutbildning och utbildning på master- och forskarnivå. Vi bedriver också mycket framgångsrik forskning, där tyngdpunkten ligger inom de områden som är centrala för socialt arbete; barn- och familj, missbruk, försörjningsproblematik och socialbidragstagande och äldreomsorg. Mer information finns på: www.socarb.su.se.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är socionom, har jobbat med socialt arbete i 5–15 år och som gillar ditt arbete. De arbetsuppgifter vi behöver din hjälp med kommer på ett övergripande plan handla om att föra in dina erfarenheter av möten med klienter/brukare och av hur vardagen kan se ut i det sociala arbetet i vårt socionomprogram. Vi har sedan 6 år tillbaka en grupp socionomer hos oss som arbetar på det här sättet men vi behöver nu förstärka med dig som har mångårig erfarenhet av ärendehandläggning inom i första hand missbruk-och beroendeområdet men gärna också har erfarenhet av arbete med våld i nära relationer. Vi ser därtill gärna sökande med utbredd erfarenhet av professionella samtal med hjälp av metoder som är relevanta för socialt arbete.

Behörighetskrav
Med adjungerad lärare avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för undervisning på grund- och avancerad nivå. Följande krav ställs för behörighet för anställningen: att du har en socionomexamen och att du i din huvudsakliga anställning arbetar med praktiskt socialt arbete med äldre personer och/eller personer med funktionsvariation.

Adjungerad lärare är en anställningsform för personer som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleområdet.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta, som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid personlig lämplighet och erfarenhet av praktiskt socialt arbete.

För anställning kommer de beaktas, som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de beskrivna arbetsuppgifterna.

Anställningsvillkor
Vi utlyser en anställning som adjungerad lärare, i en omfattning av 40 %. Anställningen är tidsbegränsad och gäller längst två år med möjlighet till förlängning. Tillträde 2022-01-16 eller enligt överenskommelse. En förutsättning för att komma ifråga för anställningen är att du har en huvudsaklig anställning någon annanstans men inom det praktiska sociala arbetets fält.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Hugo Stranz, tfn 08-674 7646, hugo.stranz@socarb.su.se, och administrativ studierektor Ylva Donning, tfn 0766-959 793, ylva.donning@socarb.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personaladministratör Catarina Skoglöf, tfn 08-674 7374, catarina.skoglof@socarb.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga personligt brev, CV, kopia på examensbevis samt referenser.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 15 november 2021
  • Ansök senast: 1 december 2021

Liknande jobb


15 december 2021

15 december 2021

14 december 2021