Adjungerad lärare med inriktning mot fritidshem

Adjungerad lärare med inriktning mot fritidshem

Arbetsbeskrivning

vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-12-03.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av VFU-besök (trepartssamtal) hos studenter på fritidshem, läsning av VFU portföljer och undervisning i grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem samt därtill hörande administrativt arbete i anslutning till aktuella kurser.

I anställningen ingår att genomföra undervisning av studenter främst i förhållande till VFU kurser men även annan undervisning i grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem som exempelvis seminarium och läger kan förekomma.

Behörighetskrav
Adjungerad lärare är en anställningsform för lärare som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet. Anställningen är tidsbegränsad, eventuellt med möjlighet till förlängning, och på deltid.

Behörig att anställas som adjungerad lärare är den som antingen har en grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem, eller avlagt magisterexamen i didaktik, pedagogik, barn- och ungdomsvetenskap eller har motsvarande kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de uppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs att den sökande har god ämnesmässig anknytning till grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då den största delen av kurslitteraturen är på svenska och behandlar en nationell kontext där examinationsuppgifter och övriga studenttexter ska läsas och återkopplas på svenska.

Bedömningsgrunder
Vikt fästes vid den sökandes pedagogiska skicklighet visad genom undervisning och handledning av studenter på grundnivå. Erfarenhet av undervisning och handledning av lärarstudenter är önskvärt.

Vikt fästes vid den sökandes förmåga att samarbeta väl med arbetskamrater bland lärarkollegor, teknisk administrativ personal och forskare.

Särskilt meriterande är erfarenheter av undervisning i och praktisk erfarenhet av arbete på fritidshem. VFU-erfarenheter och erfarenheter av att bedriva trepartssamtal är också betydelsefulla.

Prövningen av den vuxenpedagogiska skickligheten kommer att ägnas lika stor omsorg som prövningen av relevant verksamhetserfarenhet från fritidshemmet.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är även högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor
Anställningen avser deltid (som mest 49%) från 2022-01-10 till 2022-06-30.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av föreståndare Rickard Jonsson, rickard.jonsson@buv.su.se, samt av studierektor Anneli Hippinen Ahlgren, anneli.hippinen-ahlgren@buv.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 15 november 2021
  • Ansök senast: 3 december 2021

Liknande jobb


15 december 2021

15 december 2021

14 december 2021