Adjunkt i kognitiv neurovetenskap

Arbetsbeskrivning

Anställningen är inom ämnet kognitiv neurovetenskap som vid Högskolan i Skövde definieras som "the biology of the mind": ett multidisciplinärt område vars centrala syfte är att teoretiskt förbinda och integrera de psykologiska vetenskaperna (speciellt kognitiv vetenskap) med de biologiska vetenskaperna (speciellt neurovetenskap). Området har en unik profilering mot studiet av medvetandet och dess relation till hjärnan, speciellt förändrade och högre medvetandetillstånd, såsom drömmar, hypnos, meditation, positiva emotionella tillstånd och subjektivt välbefinnande.

Anställningen avser undervisning på grundnivå på såväl svenska som engelska samt utbildningsadministration.

Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Behörig för anställningen är du som har:
-avlagt magisterexamen inom kognitiv neurovetenskap samt innehar dokumenterad högskoleutbildning inom positiv psykologi eller ha motsvarande akademisk kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
-erfarenhet av att undervisa inom positiv psykolog samt evidensbaserad psykologisk coachning på högskola eller universitet
-dokumenterad pedagogisk skicklighet
-dokumenterad god samarbetsförmåga
-dokumenterad erfarenhet av att bedriva uppdragsutbildning inom området
-god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska
-god förmåga att presentera och kommunicera information.

Utöver behörighetskraven kommer meritering inom följande områden att gälla som bedömningsgrunder vid anställningen:
-Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen (se behörighetskraven).
-Dokumenterad erfarenhet av att undervisa i evidensbaserad psykologisk coachning utifrån exempelvis kunskapsmängder så som motiverande samtal och tillämpningar av positiv psykologi.
-Dokumenterad erfarenhet av att handleda studentuppsatser.
-Dokumenterad erfarenhet av studentadministration.
-Goda kunskaper om olika forskningsmetoder inom kognitiv neurovetenskap.
-God förmåga att planera och organisera arbetet.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid erfarenhet av att undervisa inom positiv psykolog samt evidensbaserad psykologisk coachning på högskola eller universitet.

Kontaktpersoner på detta företaget

Biträdande avdelningschef Nadia Björn
0500-44 80 00
SACO-S Anders Johansson
0500-44 80 00
ST Rosa Christiansen
0500-44 80 00
Lärarförbundet Helen Jern
0500-44 80 00
avdelningschef Gunnar Mathiason
0500-44 80 00
bitr. avdelningschef Niklas Torstensson
0500-44 80 00
bitr. professor i datavetenskap Göran Falkman
0500-44 80 00
Avdelningschef Josef Adolfsson
0500-44 80 00
Biträdande professor Dan Högberg
0500-44 80 00
Avdelningschef Kassie Sundin
0500-44 80 00

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Högskolan i Skövde
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Tillsvidareanställning som omfattar 100%. Högskolan tillämpar 6 månaders provanställning.
  • Publicerat: 12 maj 2014

Besöksadress

Högskolevägen 1
None

Postadress

Box 408
SKÖVDE, 54128

Liknande jobb


Universitetsadjunkt i Stordjurskirurgi

3 december 2021

3 december 2021

Universitetsadjunkt i specialpedagogik

Universitetsadjunkt i specialpedagogik

3 december 2021

Postdoktor i osteoimmunologi

Postdoktor i osteoimmunologi

3 december 2021