Adjunkt i språkdidaktik inriktning engelska (tidsbegränsad anställning)

Adjunkt i språkdidaktik inriktning engelska (tidsbegränsad anställning)

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för språkdidaktik. Sista ansökningsdag: 2021-05-31.

Institutionen för språkdidaktik präglas av en dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö. Utbildningsuppdraget består av undervisning inom lärarutbildningar, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Utbildning ges inom två huvudområden, språkdidaktik och svenska som andraspråk. Institutionen är programansvarig institution för Grundlärarprogrammets inriktning mot F-3 samt för Ämneslärarprogrammets inriktning mot språk.

För mer information om institutionen, se www.isd.su.se.

Ämne/ämnesbeskrivning
Språkdidaktik inriktning mot engelska.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning i engelskämnets didaktik mot yngre och äldre åldrar och undervisning inom den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Det senare inkluderar att stödja och utveckla studenters praktiska färdigheter i didaktiskt arbete med skolelever och att delta i så kallade trepartssamtal mellan studenter, verksamhetsföreträdare på skolor och universitetets kurslärare. Till arbetsuppgifterna hör också att utföra administrativa uppgifter i anslutning till aktuella kurser.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som adjunkt är den som har relevant lärarexamen samt har dokumenterad pedagogisk skicklighet. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha förmåga att samarbeta och i övrigt ha den lämplighet som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Då arbetsuppgifterna gäller lärarutbildning och innefattar trepartssamtal på skolor krävs mycket goda kunskaper i svenska.

Bedömningsgrunder
Master- eller magisterutbildning inom relevant område är meriterande. Kunskaper och erfarenheter inom engelskämnets didaktik genom undervisning inom lärarutbildning, inklusive verksamhetsförlagd utbildning, är meriterande. Kunskaper i engelska motsvarande modersmålsnivå är meriterande, då undervisningen sker på engelska och en stor del av undervisningen organiseras i samverkan med Engelska institutionen. Meriterande är även erfarenheter från egen undervisning i engelska från grund- och/eller gymnasieskola, samt kunskaper om flerspråkighet och flerspråkiga elevers behov.

Vidare är det meriterande att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller på annat sätt ha förvärvat motsvarande kompetens. Stor vikt fästs även vid den sökandes förmåga att strukturera och organisera en engagerande undervisning som stimulerar studenter till ett självständigt lärande.

Universitet kommer vid denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Den sökande ska på begäran kunna lämna referenser från tidigare undervisningsuppdrag.

Anställningsvillkor 
Anställningen är tidsbegränsad och avser 60 % av heltid i 6 månader. Tillträde 2021-08-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Joakim Sigvardson, tel. 08-1207 67 10, joakim.sigvardson@isd.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 21 maj 2021
  • Ansök senast: 31 maj 2021

Liknande jobb


31 augusti 2021

30 augusti 2021

Universitetsadjunkt inriktning mot GIS

Universitetsadjunkt inriktning mot GIS

30 augusti 2021

30 augusti 2021