Administratör med inriktning VFU-samordning samt verksamhetsstöd

Administratör med inriktning VFU-samordning samt verksamhetsstöd

Arbetsbeskrivning

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Institutionen för hälsovetenskap söker administratör för samordning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för socialpsykiatrisk vård samt stöd till forskningsmiljön Lärande och vårdande för hållbar hälsa (LOV)
Vid institutionen för hälsovetenskap bedriver vi kvalificerad utbildning och forskning inom hälsa, omvårdnad och vårdvetenskap.

Genom våra utbildningar vill vi bidra till ökad jämlik hälsa och vård i samhället och därför genomsyras våra program och vårt Kliniska lärande centrum av en pedagogik och ett innehåll som synliggör normer i vården.

Forskningsmiljön Lärande och vårdande för hållbar hälsa, LOV, har fokus på människors hälsa och livsvillkor, om vårdsökande personers, patienters samt närståendes erfarenheter av hälsa, sjukdom och vård. Forskningen har stark koppling till det omgivande samhället och avspeglar Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande (AIL). Det kritiska perspektivet framhålls för att kunna verka för en hälsofrämjande, jämlik- och hållbar vård där människors livsvillkor, vårdbehov och resurser har betydelse för hälsan. Miljön samlar forskning om hälsa, vård och omsorg, såväl i institutionella miljöer som i hemmet och inom arbetslivet.

Arbetsuppgifter
I rollen som administratör kommer du ha två huvudområden; vara administrativt stöd till forskningsmiljön LOV och arbeta med VFU-samordning

Som administrativt stöd till forskningsmiljön LOV kommer i samråd med Verksamhetsledare att schemalägga och kalla till möten och seminarier. Du kommer också att vara sekreterare vid möten samt vara länken mellan forskarna. Utöver det kommer du att vara webbredaktör för LOV's hemsida.

VFU-samordning omfattar beställning och administration av verksamhetsförlagda utbildningsplatser, samverkan med verksamhetsförlagda verksamheter, omvärldsbevakning av utvecklingen av VFU. Du kommer också att få möjlighet att utveckla och utvärdera institutionens arbete med VFU samt kommunicera med studenter inför deras VFU-period.

Utöver dessa arbetsuppgifter skall du också vara institutionen behjälplig vid examinatorsmöten samt andra institutionsspecifika uppgifter.

Kvalifikationer
- Akademisk utbildning inom relevant område, motsvarande kandidatexamen.
- Erfarenhet av administration inom statlig verksamhet
- Erfarenhet av digitala system som för anställningen är relevanta
- God samarbets- och kommunikationsförmåga
- God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift.

För att passa i rollen som administratör ser vi värde i att du är strukturerad och kvalitetsmedveten, samtidigt som du kan ha ett kreativt förhållningssätt och se nya angreppssätt i frågor. I arbetet som administratör har du många kontaktytor och det krävs därför att du är relationsskapande och värnar om befintliga kontakter.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Meriterande:
- Erfarenhet av administration inom högskoleverksamhet
- Erfarenhet av VFU-samordning

Övrigt:
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100%.

Ansökan görs via vårt rekryteringssystem Varbi.

Sista dag för ansökan är 2020-11-19

Välkommen in med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, samt försäljare av rekryteringsannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Marita Eriksson
0520-22 39 58

Sammanfattning

Besöksadress

Gustava Melins gata 2
None

Postadress

Gustava Melins gata 2
Trollhättan, 46186

Liknande jobb