Agrarhistoriker inom mjölkproduktion

Arbetsbeskrivning

SLU Future Food
Vid SLU finns fyra framtidsorienterade forskningsplattformar varav SLU Future Food är en. Framtidplattformarnas verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt, som bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. SLU-Future Food arbetar för att skapa ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart livsmedelsystem. Med livsmedelssystemet avser vi hela systemet från jord och bord samt det cirkulära återbruket och alla faktorer som påverkar systemet. 
Arbetsuppgifter:
Att ansvara för genomförandet av den agrarhistoriska delen (WP1) i ett pågående forskningsprojekt, Learning from the past – opportunities for a sustainable future: indicators and scenarios for Swedish dairy, som finansieras gemensamt av Stiftelsen Lantbruksforskning och SLU Future Food. I den agrarhistoriska delen av projektet ingår att identifiera och analysera förändringar inom svensk mjölkproduktion under tiden 1990-2020, liksom konsekvenser av dessa med avseende på bland annat strukturförändringar, regelverk, teknik, sociala förhållanden och framtida hållbarhet. Projektet är tvärvetenskapligt och innebär tät samverkan med forskare inom husdjurs- och miljövetenskapliga discipliner.

Tjänsten är placerad vid SLU Future Food, men arbetet genomförs helt inom ramen för sagda forskningsprojekt.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha initierade kunskaper om utvecklingen inom svensk mjölkproduktion under 1900-talet, belagda genom internationella vetenskapliga publikationer, liksom förmåga att identifiera och analysera svensk mjölkproduktion 1990-2020 ur agrarhistoriskt perspektiv med avseende på praktisk mjölkproduktion, strukturförändringar, regelverk, teknik, sociala förhållanden och framtida hållbarhet.  

Sökande ska ha intresse för och kompetens i tvärvetenskaplig forskning, vilket i det aktuella projektet innebär samverkan med husdjurs- och miljövetenskapliga discipliner.

Sökande ska ha minst doktorsexamen, docentkompetens är meriterande.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning januari-augusti 2022.

Omfattning:
25%

Tillträde:
januari 2022

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-15.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 29 november 2021
  • Ansök senast: 15 december 2021

Liknande jobb


Forskare 8 mån - Biokols stabilitet i mark

18 januari 2022

10 december 2021

Postdoktor - ekologisk soja- och lupinproduktion

10 december 2021

6 december 2021